Skip to main content

Tiešsaistes izstāde

Atzīmējot Eiropas Jaunatnes nedēļu (2024. g. 12.–19. aprīlis), 10.–24. aprīlī notiks liela brīvdabas izstāde. Tā būs redzama pie Eiropas Parlamenta ēkas Briselē, un tajā varēs apskatīt 35 “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa programmās tapušus projektus. Tie atlasīti, lai parādītu labākos jauniešu līdzdalības piemērus 33 valstīs, uz kurām attiecas ES jaunatnes programmas. 

Tie ir lieliski piemēri tam, kā jaunieši ir devuši ieguldījumu sabiedrībā, iesaistoties sociālajā, politiskajā, kultūras vai vides jomā. Viņu iesaiste demokrātijas procesos ir ļoti svarīga mūsu kopīgai nākotnei.