Skip to main content

DiscoverEU

Má tá tú 18 mbliana d’aois agus má tá cónaí ort i dtír atá páirteach sa Chlár Erasmus+, tá sé in am duit do dhúshlán féin a thabhairt.

Ábhar Cumarsáide

Téigh trí na táib sa roghchlár ar thaobh an leathanaigh má tá ábhar uait chun DiscoverEU a chur chun cinn nó más spéis leat tuilleadh eolais a fháil faoin tionscnamh. Tiocfaidh tú ar go leor ábhair, cuir i gcás bileoga eolais, grafaicí faisnéise, físeáin chomh maith le póstaeir agus le hábhair is féidir a úsáid ar na meáin shóisialta. Is féidir rochtain a fháil ansin freisin ar uirlisí sainaitheantais fhísigh.