Skip to main content

DiscoverEU

Ak máš 18 rokov a bývaš v krajine zapojenej do programu Erasmus+, je čas posunúť hranice tvojej zóny komfortu.

Komunikačné materiály

V záložkách ponuky na strane obrazovky nájdeš materiály na propagáciu iniciatívy DiscoverEU alebo podrobnejšie informácie o tejto iniciatíve. Nachádzajú sa tam rôzne materiály, ako sú informačné prehľady, infografiky, videá, ale aj plagáty a materiály vhodné na použitie na sociálnych médiách. Rovnako tam môžeš nájsť aj súbor nástrojov pre vizuálnu identitu.