How do we get more young people in Europe to volunteer?

Til:31/12/2016

Del dine ideer om hvordan ungdom lettere kan engasjeres i frivillig arbeid og andre aktiviteter med Tibor Navracsics, EU-kommisæren for ungdom

Sorry this consultation is now closed
Tilgjengelige språk: bg cs da de el en es et fi fr ga hr hu is it lt lv mk mt nl no pl pt ro sk sl sv tr

introduksjon

EU-kommisæren for ungdom, Tibor Navracsics, ønsker å få flere ungdommer til å engasjere seg i lokalsamfunnet gjennom frivillig arbeid og andre aktiviteter. Etter å ha diskutert dette med et antall ungdommer både på nettet og i personlige møter den siste tiden, ønsker han nå å høre fra mange flere unge mennesker fra hele Europa.

Han vil gjerne høre dine ideer og synspunkter om hvordan ungdom lettere kan engasjere seg i lokalsamfunnet.

Kommisæren og hans medarbeidere vil bruke dine innspill til å påvirke politikk og praksis både på europeisk og nasjonalt plan.

Hans samtaler med ungdom, i tillegg til mer formell forskning på dette temaet, har satt søkelyset på årsakene til at unge mennesker unnlater å engasjere seg i lokalsamfunnet gjennom frivillig arbeid og andre aktiviteter. Her er noen av dem:

 • Mangel på motivasjon og informasjon om hvordan man engasjerer seg
 • Mangel på rollemodeller som ungdom kan la seg inspirere av
 • Utilstrekkelig informasjon om de muligheter og prosjekter som finnes
 • Kostnadene ved å delta er for høye
 • Innsatsen blir ikke tilstrekkelig anerkjent
 • Potensielle arbeidsgivere legger liten vekt på ferdigheter oppnådd gjennom frivillig arbeid.

Vi er interessert i å høre dine synspunkter på hva som kan gjøres for å minske eller fjerne disse ulempene og andre årsaker til at ungdom finner det vanskelig å engasjere seg i lokalsamfunnet.

Det er fint om du kan ta deg tid til å bidra med dine egne meninger og forslag for hvert spørsmål.

Vi ser fram til å lese ditt innlegg!

Kom gjerne tilbake senere for å stemme over forslagene, slik at vi kan se hvilke som er viktigst for deg.

Du kan holde deg oppdatert om status for høringen gjennom vår Facebook-profil og følge oss på Twitter.

Vi kan også sende deg oppdateringer med epost hvis du oppgir en epostadresse etter å ha lastet opp et bidrag (dette er helt opp til deg – bidraget ditt vil bli lagret selv om du velger ikke å oppgi epostadressen din!)

Takk for at du deltar!!

bakgrunn

Frivillig arbeid i Europa

Forskning utført nylig for rapporten om ungdom i EU (European Union Youth Report) viser at rundt én av fire unge mennesker i EU (25%) var engasjert i en eller annen form for frivillig arbeid i 2015. Forskningsresultatene viser imidlertid også store forskjeller landene imellom, med et nivå som varierer mellom 10% og 40%.

Grafen nedenfor viser nivået for frivillig innsats i det enkelte EU-land.

EU-indikator for ungdom: Unge mennesker (i aldersgruppen 15-30 år) engasjert i frivillig arbeid i det enkelte land i 2011 og 2014. (Kilde: Flash Eurobarometer 319 "Ungdom underveis", 2011, og Flash Eurobarometer 408 "Europeisk ungdom", 2014)

Forskningen viser også at deltakelse i frivillig arbeid avtar med alderen. I 2014 deltok 29% av ungdom i aldersgruppen 15-19 i frivillig arbeid, mens dette gjaldt for bare 23% av ungdom i aldersgruppen 25‑29, i EU samlet.

Grafen nedenfor viser bredden i unge menneskers frivillige innsats. De mest populære områdene er veldedig arbeid, prosjekter knyttet til humanitært arbeid og utviklingshjelp, og aktiviteter i forbindelse med utdanning, opplæring og idrett.

Hovedområder for frivillig arbeid utført av unge mennesker i aldersgruppen 15-30 år, gjennomsnitt EU-28, 2014 (Kilde: Flash Eurobarometer 408 "Europeisk ungdom", 2014)

Hvem er ansvarlig for samfunnsengasjement?

Samfunnsengasjement og frivillig arbeid skjer for det meste lokalt, og tilrettelegges av blant annet ikke-statlige organisasjoner, lokale sammenslutninger, foreninger og lokale myndigheter. Det er i prinsippet regjeringene i de 28 EU-statene som har ansvaret for politikk og lover knyttet til frivillig arbeid, men i noen land er ansvaret delegert til regionale og lokale myndigheter.

Europakommisjonens kommisær for ungdom kan bistå medlemsstatene på dette området ved å foreslå nye tiltak, gjennomføre forskning, avholde prosjekter og bistå med utveksling av god praksis mellom forskjellige land. Dette skjer i samarbeid med medlemsstatene gjennom EUs ungdomsstrategi, som har et eget avsnitt om frivillig arbeid.

I tillegg treffer Europakommisjonen internasjonale initiativ gjennom den europeiske frivillighetstjenesten, som er en del av programmet Erasmus+, og EU-frivillige for humanitær hjelp. Kommisjonen fremmer også frivillig arbeid gjennom Den europeiske ungdomsportalen og finansiering av programmet Erasmus+.

delta

Tusen takk for bidragene dine til dette spørsmålet. De blir nå analysert og gjort om til forslag du kan vurdere fra datoen som vises over – kom tilbake da og vurder alle ideene! I mellomtiden kan du se alle bidragene som er lagt inn for dette spørsmålet.

alle spørsmål

1

vis

Hvordan kan vi oppmuntre flere ungdommer som deg til å gjøre frivillig innsats?

Hva bør gjøres for å motivere flere ungdommer som deg til å engasjere seg i lokalsamfunnet? Hvordan kan vi påvirke holdningene blant ungdom slik at det å gjøre frivillig innsats blir oppfattet som normalt og attraktivt? Og hvem mener du bør ta ansvar for dette, f.eks. ungdommen selv, skolen, universiteter og høyskoler, ikke-statlige organisasjoner, arbeidsgivere, lokale myndigheter, staten eller Europakommisjonen?

2

vis

Hvordan kan vi best nå deg med informasjon om hvordan du engasjerer deg i lokalsamfunnet?

Det er mange måter du kan engasjere deg i lokalsamfunnet på, og mange organisasjoner er på utkikk etter ungdom som vil bidra. Hvordan kan vi gjøre det enklere for deg å finne prosjekter og organisasjoner du er interessert i? Hvordan kan vi gjøre unge oppmerksom på hvor de finner slik informasjon?

3

vis

Hvordan kan vi sikre at din frivillige innsats blir anerkjent på en ordentlig måte?

Å gjøre frivillig innsats kan være både arbeids- og tidkrevende, men er også en fin måte å skaffe seg nye kvalifikasjoner på som kan komme til nytte når du søker på jobb eller studieplass. Hva kan vi gjøre for å sikre at din frivillige innsats blir anerkjent, og at selskaper og andre forstår og fullt ut verdsetter de nye ferdighetene som unge volontører tilegner seg?

4

vis

Hva annet skal til for å gjøre det lettere for deg å engasjere deg?

Er det andre ting som må endres for å gjøre det lettere unge å engasjere seg i lokalsamfunnet? Har du f.eks. råd til å engasjere deg? Har du tid til å gjøre frivillig innsats ved siden av jobb eller studier? Er det andre ting knyttet til forsikring, helse eller trygd som gjør det vanskelig for deg å engasjere deg som frivillig? Er det andre ting du ønsker å ta opp? La oss høre fra deg!

si din mening

Tusen takk for bidragene dine til dette spørsmålet. De blir nå analysert og gjort om til forslag du kan vurdere fra datoen som vises over – kom tilbake da og vurder alle ideene! I mellomtiden kan du se alle bidragene som er lagt inn for dette spørsmålet.

1 Hvordan kan vi oppmuntre flere ungdommer som deg til å gjøre frivillig innsats?

Hva bør gjøres for å motivere flere ungdommer som deg til å engasjere seg i lokalsamfunnet? Hvordan kan vi påvirke holdningene blant ungdom slik at det å gjøre frivillig innsats blir oppfattet som normalt og attraktivt? Og hvem mener du bør ta ansvar for dette, f.eks. ungdommen selv, skolen, universiteter og høyskoler, ikke-statlige organisasjoner, arbeidsgivere, lokale myndigheter, staten eller Europakommisjonen?

 • Sørg for at barn fra de er små får informasjon om fordelene ved å drive med frivillig arbeid på skolen

  Current rating: 4.4 / 5 285 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Frem virkelige historier fra frivillige

  Current rating: 4.3 / 5 176 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Gi insentiver i form av en premie og/eller en prisutdeling

  Current rating: 2.7 / 5 102 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Tilby et bredere spekter av morsomme muligheter å velge mellom, både lokalt og lenger borte

  Current rating: 4.1 / 5 118 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Gi unge mennesker støtte og ressurser slik at de kan lede sine egne uformelle frivillighetsprosjekter

  Current rating: 4.4 / 5 108 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • La utvikling av lokalsamfunnet inngå i skolens læreplan

  Current rating: 3.8 / 5 116 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Gjør erfaring med frivillig arbeid til et krav for å komme inn på universitetet, i tillegg til vitnemålet fra videregående skole

  Current rating: 2.4 / 5 104 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Lag tv-serier hvor hovedpersonen driver med frivillig arbeid

  Current rating: 2.2 / 5 93 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Få kjendiser til å fremme frivillig arbeid

  Current rating: 2.5 / 5 91 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Gjør erfaring med frivillig arbeid til et krav for jobbsøkere, på samme måte som andre kvalifikasjoner

  Current rating: 2.6 / 5 115 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
2 Hvordan kan vi best nå deg med informasjon om hvordan du engasjerer deg i lokalsamfunnet?

Det er mange måter du kan engasjere deg i lokalsamfunnet på, og mange organisasjoner er på utkikk etter ungdom som vil bidra. Hvordan kan vi gjøre det enklere for deg å finne prosjekter og organisasjoner du er interessert i? Hvordan kan vi gjøre unge oppmerksom på hvor de finner slik informasjon?

 • Gjør erfaring med frivillig arbeid til et krav for jobbsøkere, på samme måte som andre kvalifikasjoner

  Current rating: 4.8 / 5 96 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Bruk sosiale medier til å dele informasjon om bestemte muligheter

  Current rating: 4.5 / 5 81 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Forbedre samordningen mellom organisasjoner som tilbyr frivillige muligheter, og universiteter, slik at studenter kan bli informert om mulighetene som er relevante for deres studier

  Current rating: 4.8 / 5 69 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Skap attraktivt markedsføringsmateriell og attraktive kampanjer (f.eks. TV-kampanjer, online kampanjer og offline kampanjer)

  Current rating: 4.1 / 5 42 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Utvikle en app med informasjon om de frivillige mulighetene som finnes i lokalsamfunnet, og vis dem på et virtuelt kart

  Current rating: 4.5 / 5 51 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Forbedre den europeiske ungdomsportalen slik at det er enklere å oppdatere den

  Current rating: 4.1 / 5 47 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Markedsfør den europeiske ungdomsportalen slik at den blir det stedet hvor alle frivillige og organisasjoner henvender seg

  Current rating: 4.2 / 5 53 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Sørg for at det er plakater om frivillig arbeid i alle klasserom

  Current rating: 2.5 / 5 44 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Lanser en massiv "Du kan gjøre det"-kampanje i samarbeid med flere lokale prosjekter og presenter den på skolene

  Current rating: 3.5 / 5 40 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Oppfordre foreldre og lærere til å engasjere seg aktivt i lokalsamfunnet

  Current rating: 4.3 / 5 49 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
3 Hvordan kan vi sikre at din frivillige innsats blir anerkjent på en ordentlig måte?

Å gjøre frivillig innsats kan være både arbeids- og tidkrevende, men er også en fin måte å skaffe seg nye kvalifikasjoner på som kan komme til nytte når du søker på jobb eller studieplass. Hva kan vi gjøre for å sikre at din frivillige innsats blir anerkjent, og at selskaper og andre forstår og fullt ut verdsetter de nye ferdighetene som unge volontører tilegner seg?

 • Gi hver enkelt attester som viser hvilket frivillig arbeid han eller hun har utført, og hvilke ferdigheter vedkommende har tilegnet seg

  Current rating: 4.5 / 5 88 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Sørg for at de globale retningslinjene for ansettelser anerkjenner ferdighetene som tilegnes gjennom frivillig arbeid

  Current rating: 4.8 / 5 72 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Gi utdanningspoeng for frivillig arbeid

  Current rating: 4.2 / 5 59 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Gjør det enklere for unge mennesker som har drevet med frivillig arbeid, å få jobb

  Current rating: 4.5 / 5 54 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Få selskaper til å offentliggjøre samfunnsansvarstiltakene sine

  Current rating: 4.2 / 5 42 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Videreformidle anbefalinger fra frivillige, slik at samfunnet forstår og blir oppmerksom på den viktige rollen de frivillige spiller

  Current rating: 4.1 / 5 44 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Sørg for at arbeidsgivere er kjent med Youthpass

  Current rating: 4 / 5 51 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Tilby tidligere frivillige referanser som de kan bruke når de søker jobb (f.eks. en attest)

  Current rating: 4.7 / 5 73 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
4 Hva annet skal til for å gjøre det lettere for deg å engasjere deg?

Er det andre ting som må endres for å gjøre det lettere unge å engasjere seg i lokalsamfunnet? Har du f.eks. råd til å engasjere deg? Har du tid til å gjøre frivillig innsats ved siden av jobb eller studier? Er det andre ting knyttet til forsikring, helse eller trygd som gjør det vanskelig for deg å engasjere deg som frivillig? Er det andre ting du ønsker å ta opp? La oss høre fra deg!

 • Gi økonomisk støtte for å dekke kostnader og avstå fra å kreve inn trygde- og forsikringsavgifter for frivillige

  Current rating: 4.6 / 5 88 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Gjør det mulig å søke på frivillige jobber individuelt som om man søker på en jobb, dvs. uten behov for en sendeorganisasjon

  Current rating: 4.1 / 5 69 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Skap flere kortsiktige muligheter som også kan søkes på på kort varsel

  Current rating: 4.4 / 5 75 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Forfremme og gi støtte til unge mennesker fra alle deler av samfunnet

  Current rating: 4.7 / 5 60 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Bistå sosialtjenestene med å hjelpe sosialt ekskluderte ungdommer med å involvere seg

  Current rating: 4.9 / 5 60 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Tilby unge mennesker under 18 flere muligheter og utvid aldersgrensen til 35

  Current rating: 4.7 / 5 96 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Be arbeidsgivere og universiteter være mer fleksible og legge til rette for frivillig engasjement

  Current rating: 4.6 / 5 59 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • La grupper av venner jobbe frivillig på prosjekter sammen

  Current rating: 3.6 / 5 58 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Opprett forbindelser mellom skoler og lokale organisasjoner som har behov for frivillige

  Current rating: 4.6 / 5 69 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Sørg for at nye ikke-statlige organisasjoner også får en sjanse til å motta midler til frivillig arbeid

  Current rating: 4.2 / 5 56 votes
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Forenkle prosessen (f.eks. godkjenningsprosedyrer) for organisasjoner – på den måten kan de tilby flere frivillige muligheter

  Current rating: 5 / 5 1 vote
  Skriv tegnene som vises i bildet.
 • Utarbeid standardavtaler med privat sektor (frivillig arbeid bør f.eks. gi fordeler med hensyn til skattesats eller ved søknad om lån)

  Current rating: 5 / 5 1 vote
  Skriv tegnene som vises i bildet.

tilbakemelding

Denne høringen pågår fortsatt, så resultatene er ennå ikke klare. Hvis du oppgir en epostadresse etter å ha lastet opp innlegget ditt kan vi holde deg oppdatert via epost (ønsker du ikke lenger å motta slike meldinger kan du ta kontakt med oss via adressen oppgitt under "Kontakt").

Du kan også holde deg oppdatert om høringen via vår Facebook-profil () eller Twitter- emnetaggen #AskNavracsics.

Denne høringen avsluttes 31/12/2016, og så snart avstemningen er klar vil resultatene automatisk bli beregnet og vist for hvert enkelt spørsmål.

Forslagene og avstemningen vil deretter bli analysert for å vurdere hva som må gjøres, og om det kreves handling på europeisk eller på nasjonalt plan.

Kommisæren for ungdom vil gjøre de endelige resultatene kjent og opplyse hvordan han vil følge dem opp. Etter at EUs ungdomskonferanse har funnet sted vil resultatene og de planlagte oppfølgingstiltakene også bli gjort kjent her.

Kontakt

Denne høringen gjennomføres av Enheten for ungdomspolitikk i EU-kommisjonens generaldirektorat for utdanning og kultur, på vegne av EU-kommisæren for ungdom, Tibor Navracsics.

Ta kontakt med oss på eac-eyp@ec.europa.eu hvis du har spørsmål om denne høringen eller ikke lenger ønsker å motta meldinger fra oss.

Du kan også kontakte oss på Facebook eller Twitter-adressen @EuropeanYouthEU.