How do we get more young people in Europe to volunteer?

Kuni:31/12/2016

Kas sul on ideid, kuidas aidata noortel vabatahtliku töö ja muude võimaluste abil kogukonna heaks midagi ära teha? Jaga neid noorte voliniku Tibor Navracsicsiga.

Sorry this consultation is now closed
Olemasolevad keeled: bg cs da de el en es et fi fr ga hr hu is it lt lv mk mt nl no pl pt ro sk sl sv tr

sissejuhatus

Euroopa Komisjoni noorte volinik Tibor Navracsics tahab aidata noortel oma kogukonna heaks vabatahtliku töö ja muude võimaluste abil midagi korda saata. Ta arutas neid küsimusi hiljuti noortega nii veebis kui ka isiklikult ning sooviks nüüd kuulda veelgi enamate noorte arvamusi kogu Euroopast.

Kui sul on ideid selle kohta, kuidas noortel oleks lihtsam oma kogukonna tegevustes osaleda, anna neist volinikule kindlasti teada.

Volinik ja tema meeskond kasutavad noortelt saadud ideid nii Euroopa kui ka riikliku tasandi poliitikastrateegiate kujundamiseks.

Tänu noortega peetud aruteludele ning ametlikele uuringutele on välja selgitatud mõned probleemid, mis takistavad noortel oma kogukonna heaks vabatahtlikus töös ja muudes võimalustes osalemast. Takistuseks on muu hulgas see, et:

 • puudub motivatsioon vabatahtliku tegevusega alustamiseks ning selle kohta ei esitata piisavalt teavet,
 • noortel pole inspireerivaid eeskujusid,
 • võimaluste ja projektide kohta ei anta piisavalt teavet,
 • osalemine võib olla liiga kulukas,
 • noorte jõupingutusi ei tunnustata piisavalt,
 • võimalikud tööandjad ei võta vabatahtlikus tegevuses omandatud oskusi piisavalt arvesse.

Komisjon on huvitatud ettepanekutest, kuidas kõrvaldada sellised takistused, mis teevad noortel oma kogukonna heaks aktiivselt tegutsemise raskeks.

Palun leia aega, et vastata igale küsimusele ning lisa kindlasti ka oma ideed ja soovitused.

Ootame huviga sinu arvamusi!

Palun hinda hiljem kõiki ettepanekuid, et me teaksime, millised neist on sulle kõige olulisemad.

Saad konsulteerimist jälgida, kui lisad meeldivate hulka meie Facebooki lehe ja hakkad meie jälgijaks Twitteris.

Edastame sulle uudiseid ka e-posti teel, kui lisad pärast idee või arvamuse esitamist oma e-posti aadressi (see on vabatahtlik – sinu vastus salvestatakse turvaliselt isegi juhul, kui sa e-posti aadressi ei lisa).

Täname osalemast!

taustteave

Vabatahtlik tegevus Euroopas

Hiljuti Euroopa Liidu 2015. aasta ühise noortearuande jaoks tehtud uuringu tulemused näitavad, et umbes iga neljas noor ELis (25%) osales mõnes vabatahtlikus tegevuses. Sama uuring näitas aga ka seda, et osalemise määr on riigiti väga erinev – kõrgeim 40% ja madalaim 10%.

Graafikus on esitatud erinevad määrad liikmesriigiti.

EU Youth Indicator: 15–30aastaste noorte osalemine vabatahtlikus tegevuses riigiti aastatel 2011 ja 2014. Allikas:  Eurobaromeetri 2011. aasta kiiruuring nr 319 noorte liikuvuse kohta ja 2014. aasta kiiruuring nr 408 Euroopa noorte kohta.

Uuringud näitavad, et mida vanemaks noored saavad, seda vähem osalevad nad vabatahtlikes tegevustes. 2014. aastal olid ELis 15–19aastastest aktiivsed 29% ja 25–29aastastest vaid 23%.

Järgmine graafik näitab, kui erinevates tegevustes noored vabatahtlikuna osalesid. Kõige populaarsemad olid heategevus, humanitaar- ja arenguabi projektid ning hariduse, koolituse ja spordiga seotud tegevused.

15–30aastaste noorte vabatahtliku tegevuse peamised teemad, EL 28 keskmine, 2014 (Allikas: Eurobaromeetri 2014. aasta kiiruuring nr 408 Euroopa noorte kohta)

Kes vastutab kogukonna kaasamise eest?

Kogukonna kaasamise ja vabatahtliku tegevuse eest vastutab tavaliselt kohalik tasand, näiteks vabaühendused, kogukonna rühmad, klubid ja ühendused ning kohalikud omavalitsused. Kogukonna kaasamist ja vabatahtlikku tegevust reguleerivate strateegiate ja õigusnormide eest vastutavad ELi 28 liikmesriigi valitused. Riik võib otsustada anda osa vastutusest ka piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele.

Euroopa Komisjon ja noorte volinik saavad liikmesriike muudatuste tegemisel aidata, koostades uusi poliitikastrateegiaid, korraldades uuringuid, käivitades projekte ning jagades eri riikide vahel häid tavasid. Seda tehakse koostöös liikmesriikidega ELi noortestrateegia spetsiaalse vabatahtlikku tegevust käsitleva jao raames.

Lisaks neile osaleb Euroopa Komisjon rahvusvahelisis vabatahtlikus tegevuses Euroopa vabatahtlik teenistuse (EVT) (mis kuulub programmi Erasmus+) ning Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpuse kaudu. Peale selle aitab komisjon vabatahtlikku tegevust soodustada Euroopa noorteportaali abil ning rahastades projekte programmi Erasmus+ raames.

osale

Suur tänu kõikide vastuste eest! Neid analüüsitakse ja vormistatakse ettepanekuteks, millele saab hindeid anda alates ülaltoodud kuupäevast – tule siis tagasi ja anna hinne kõikidele uutele ideedele! Seniks saad tutvuda kõikide vastustega, mis on esitatud sellele küsimusele.

kõik küsimused

1

vaata

Kuidas saaksime innustada rohkem sinusuguseid noori vabatahtlikuks hakkama?

Mida saaksime teha selleks, et rohkem noori sinu kodukohast tunneks soovi vabatahtlikuks hakata? Kuidas saaksime muuta noorte suhtumist, et vabatahtlik töö oleks nende jaoks midagi toredat ja proovimisväärset? Kes peaks sinu arvates kõige rohkem sellega tegelema – kas noored ise, koolid, kõrgkoolid, vabaühendused, tööandjad, kohalikud omavalitsused, riigi valitsus, Euroopa Komisjon või keegi muu?

2

vaata

Milline on parim viis anda noortele teada, kuidas oma kodukandis vabatahtlikuks hakata?

Vabatahtlikuna tegutsemiseks oma kodukandis on palju erinevaid viise ning paljud organisatsioonid otsivad noori, kellega koostööd teha. Mida saaksime teha, et noortel oleks lihtsam leida neile huvi pakkuvaid projekte ja organisatsioone? Kuidas oleks kõige parem neile teada anda, et selline teave on olemas?

3

vaata

Mida saaksime teha selleks, et noored saaksid vabatahtlikuna tehtud töö eest väärilise tunnustuse?

Vabatahtlik tegevus võib olla väga töömahukas ja võtta palju aega, kuid see on ka suurepärane võimalus omandada uusi oskusi, mis tulevad vägagi kasuks siis, kui soovid leida tööd või minna edasi õppima. Kuidas panna noori tundma, et nende tööpanust hinnatakse ja väärtustatakse? Mida peaks tegema, et ettevõtted ja muud organisatsioonid teaksid noorte vabatahtlike omandatud oskustega arvestada ja neid tunnustada?

4

vaata

Mida tuleks veel teha, et noortel oleks lihtsam vabatahtlikuks hakata?

Mida tuleks veel muuta, et sinul ja teistel noortel oleks lihtsam oma kodukandis vabatahtlikuna tegutseda? Näiteks, kas sa saad endale vabatahtlikku tööd lubada? Või pole sul töö või õpingute tõttu vabatahtlikuks tegevuseks lihtsalt aega? Kas vabatahtlikuks hakkamist raskendavad kindlustuse, tervise või sotsiaalkaitsega seotud küsimused? Või miski muu? Räägi meile!

avalda arvamust

Suur tänu kõikide vastuste eest! Neid analüüsitakse ja vormistatakse ettepanekuteks, millele saab hindeid anda alates ülaltoodud kuupäevast – tule siis tagasi ja anna hinne kõikidele uutele ideedele! Seniks saad tutvuda kõikide vastustega, mis on esitatud sellele küsimusele.

1 Kuidas saaksime innustada rohkem sinusuguseid noori vabatahtlikuks hakkama?

Mida saaksime teha selleks, et rohkem noori sinu kodukohast tunneks soovi vabatahtlikuks hakata? Kuidas saaksime muuta noorte suhtumist, et vabatahtlik töö oleks nende jaoks midagi toredat ja proovimisväärset? Kes peaks sinu arvates kõige rohkem sellega tegelema – kas noored ise, koolid, kõrgkoolid, vabaühendused, tööandjad, kohalikud omavalitsused, riigi valitsus, Euroopa Komisjon või keegi muu?

 • Tagage, et lapsed saaksid koolis väikesest peale teavet vabatahtliku töö kasulikkuse kohta.

  Current rating: 4.4 / 5 285 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Tõstke esile vabatahtlike räägitud tõestisündinud lugusid.

  Current rating: 4.3 / 5 176 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Pakkuge auhinna ja/või auhinnatseremoonia vormis stiimuleid.

  Current rating: 2.7 / 5 102 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Pakkuge mitmekesisemat valikut lõbustusvõimalusi nii kohalikus piirkonnas kui kaugemalgi.

  Current rating: 4.1 / 5 118 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Andke noortele toetust ja vahendeid, et nad saaksid juhtida oma mitteametlikke vabatahtliku töö projekte.

  Current rating: 4.4 / 5 108 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Tehke kogukonna kujundamine kooli õppekava osaks.

  Current rating: 3.8 / 5 116 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Tehke vabatahtliku töö kogemused nagu keskkooli lõputunnistuski ülikooli astumise eeltingimuseks.

  Current rating: 2.4 / 5 104 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Tehke teleseriaale, mille peategelane on vabatahtlik.

  Current rating: 2.2 / 5 93 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Kaasake vabatahtliku töö edendamisse tuntud inimesi.

  Current rating: 2.5 / 5 91 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Tehke vabatahtliku töö kogemused nagu kvalifikatsioonidki töökoha leidmise eeltingimuseks.

  Current rating: 2.6 / 5 115 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
2 Milline on parim viis anda noortele teada, kuidas oma kodukandis vabatahtlikuks hakata?

Vabatahtlikuna tegutsemiseks oma kodukandis on palju erinevaid viise ning paljud organisatsioonid otsivad noori, kellega koostööd teha. Mida saaksime teha, et noortel oleks lihtsam leida neile huvi pakkuvaid projekte ja organisatsioone? Kuidas oleks kõige parem neile teada anda, et selline teave on olemas?

 • Varustage koolid vahenditega, et nad saaksid anda paremat teavet vabatahtliku töö kasulikkuse ja vabatahtlikuks hakkamise kohta, ja toetage neid.

  Current rating: 4.8 / 5 96 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Kasutage teabe jagamiseks konkreetsete võimaluste kohta sotsiaalmeediat.

  Current rating: 4.5 / 5 81 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Parandage koostööd vabatahtliku töö võimalusi pakkuvate organisatsioonide ja ülikoolide vahel, et üliõpilased saaksid kuulda oma õpingutega seonduvatest võimalustest.

  Current rating: 4.8 / 5 69 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Looge ahvatlevaid reklaammaterjale ja korraldage kampaaniaid (nt telekampaaniaid, internetikampaaniaid ja väljaspool internetti toimuvaid kampaaniaid).

  Current rating: 4.1 / 5 42 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Looge sotsiaalmeedia rakendus, mis sisaldab teavet võimaluste kohta kohalikus piirkonnas vabatahtlikuks hakata ja näitab neid virtuaalsel kaardil.

  Current rating: 4.5 / 5 51 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Parandage Euroopa noorteportaali, et seda saaks lihtsamalt värskendada.

  Current rating: 4.1 / 5 47 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Investeerige Euroopa noorteportaali edendamisse, et sellest saaks põhiline koht, kuhu kõik vabatahtlikud ja organisatsioonid pöörduvad.

  Current rating: 4.2 / 5 53 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Tagage, et kooli igas klassiruumis oleksid plakatid vabatahtliku töö kohta.

  Current rating: 2.5 / 5 44 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Algatage suuremahuline „Sa võid seda teha” kampaania, mille raames toimuvad mitmed kohalikud projektid ja mida koolides esitletakse.

  Current rating: 3.5 / 5 40 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Julgustage vanemaid ja õpetajaid aktiivselt oma kogukonna tegevustes osalema.

  Current rating: 4.3 / 5 49 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
3 Mida saaksime teha selleks, et noored saaksid vabatahtlikuna tehtud töö eest väärilise tunnustuse?

Vabatahtlik tegevus võib olla väga töömahukas ja võtta palju aega, kuid see on ka suurepärane võimalus omandada uusi oskusi, mis tulevad vägagi kasuks siis, kui soovid leida tööd või minna edasi õppima. Kuidas panna noori tundma, et nende tööpanust hinnatakse ja väärtustatakse? Mida peaks tegema, et ettevõtted ja muud organisatsioonid teaksid noorte vabatahtlike omandatud oskustega arvestada ja neid tunnustada?

 • Andke igale vabatahtlikule tõend, kus on kirjas vabatahtlikud tegevused ja omandatud oskused.

  Current rating: 4.5 / 5 88 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Tagage, et üleilmse tööpoliitika valdkonnad tunnustaksid vabatahtliku töö kaudu omandatud oskusi.

  Current rating: 4.8 / 5 72 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Andke vabatahtliku töö eest ainepunkte.

  Current rating: 4.2 / 5 59 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Tehke töökoha leidmine lihtsamaks noortel, kes on teinud vabatahtlikku tööd.

  Current rating: 4.5 / 5 54 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Suunake ettevõtteid oma sotsiaalse vastutuse tegevusi avalikustama.

  Current rating: 4.2 / 5 42 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Edastage vabatahtlike lugusid, et ühiskond mõistaks vabatahtlike üliolulist rolli ja saaks sellest teadlikuks.

  Current rating: 4.1 / 5 44 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Tagage tööandjate teadlikkus noortepassist.

  Current rating: 4 / 5 51 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Varustage endised vabatahtlikud heade soovitustega, mida nad saavad töökohtade taotlemisel kasutada (nt soovituskiri).

  Current rating: 4.7 / 5 73 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
4 Mida tuleks veel teha, et noortel oleks lihtsam vabatahtlikuks hakata?

Mida tuleks veel muuta, et sinul ja teistel noortel oleks lihtsam oma kodukandis vabatahtlikuna tegutseda? Näiteks, kas sa saad endale vabatahtlikku tööd lubada? Või pole sul töö või õpingute tõttu vabatahtlikuks tegevuseks lihtsalt aega? Kas vabatahtlikuks hakkamist raskendavad kindlustuse, tervise või sotsiaalkaitsega seotud küsimused? Või miski muu? Räägi meile!

 • Andke kulutuste katmiseks rahalist tuge ja kaotage vabatahtlike sotsiaalkindlustusmaksed.

  Current rating: 4.6 / 5 88 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Tehke võimalikuks esitada vabatahtliku töö tegemise avaldus individuaalselt, nagu taotletakse töökohta, st ei ole vaja suunavat organisatsiooni.

  Current rating: 4.1 / 5 69 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Looge rohkem lühiajalisi võimalusi, millele saab kandideerida lühikese etteteatamisähtajaga.

  Current rating: 4.4 / 5 75 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Aidake ja toetage igast ühiskonna osast pärit noori.

  Current rating: 4.7 / 5 60 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Toetage sotsiaalteenuseid, millega aidatakse kaasata sotsiaalselt tõrjutud noori.

  Current rating: 4.9 / 5 60 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Andke rohkem võimalusi alla 18-aastastele noortele ja tõstke vanusepiir 35-ni.

  Current rating: 4.7 / 5 96 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Kutsuge tööandjaid ja ülikoole üles olema paindlikumad, et kohanduda vabatahtliku töökohustustega.

  Current rating: 4.6 / 5 59 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Lubage sõprusrühmadel projektides koos vabatahtlikku tööd teha.

  Current rating: 3.6 / 5 58 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Viige koolid kokku kohalike organisatsioonidega, kes vajavad vabatahtlikke.

  Current rating: 4.6 / 5 69 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Tagage, et ka uutel valitsusvälistel organisatsioonidel oleks võimalus saada vabatahtlikuks tööks raha.

  Current rating: 4.2 / 5 56 votes
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Tehke protsess (nt akrediteerimismenetlused) organisatsioonide jaoks lihtsamaks – nii saavad organisatsioonid pakkuda rohkem vabatahtliku töö võimalusi.

  Current rating: 5 / 5 1 vote
  Sisesta pildil kujutatud märgid
 • Koostage koos erasektoriga standardlepingud (nt vabatahtlik töö peaks andma isikule eeliseid maksumääraga seonduvalt või hüpoteeklaenude taotlemisel).

  Current rating: 5 / 5 1 vote
  Sisesta pildil kujutatud märgid

tagasiside

Kuna konsulteerimine alles kestab, ei ole tulemused veel kättesaadavad. Kui lisad pärast oma idee või ettepaneku esitamist ka oma e-posti aadressi, hoiame sind olukorraga kursis. Kui soovid e-kirjadest mingil hetkel loobuda, võta palun meiega kontaktide vahelehel esitatud e-posti aadressil ühendust.

Võid ennast selle konsultatsiooniga kursis hoida ka meie Facebooki lehe või Twitteri kaudu, kasutades teemaviidet #AskNavracsics.

Konsulteerimine lõpeb 31/12/2016 ja kohe pärast hinnangute andmist esitatakse iga küsimuse tulemused.

Seejärel ettepanekuid ja hinnanguid analüüsitakse, et selgitada välja, mida tuleks järgmiseks teha ning milline tasand oleks selleks kõige sobivam. Näiteks, kas on vaja võtta ELi meetmeid või kas muudatusi peaksid tegema riigi ametiasutused.

Lõplikud tulemused avaldab volinik. Lisaks peaks ta märkima, mida tal on kavas nendest lähtuvalt teha. Tulemused ja nende põhjal koostatud tegevuskava avaldatakse ka sellel lehel pärast ELi noortekonverentsi.

Kontaktandmed

Konsulteerimist korraldab noorte voliniku Tibor Navracsicsi nimel Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi noortepoliitika osakond.

Kui sul on selle konsultatsiooni kohta küsimusi või kui sa ei soovi enam saada meie e-kirju, võta palun ühendust e-posti teel aadressil: eac-eyp@ec.europa.eu.

Saad meiega ühendust võtta ka meie Facebooki lehe või Twitteri konto @EuropeanYouthEU kaudu.