How do we get more young people in Europe to volunteer?

Do:31/12/2016

Svetujte evropskemu komisarju za mlade Tiborju Navracsicsu, kako bi mlade pritegnili k prostovoljskim in drugim dejavnostim.

Sorry this consultation is now closed

uvod

Evropski komisar za mlade Tibor Navracsics želi mladim pomagati pri udejstvovanju v lokalni skupnosti s prostovoljstvom in drugimi dejavnostmi. Pred kratkim se je o tem vprašanju pogovarjal z mladimi na spletu in osebno, zdaj pa bi rad pridobil mnenja številnih mladih po vsej Evropi.

Zanimajo ga vaše zamisli in mnenja o tem, kako bi mladim olajšali udejstvovanje v lokalni skupnosti.

Komisar in njegovi sodelavci bodo vaše zamisli uporabili pri oblikovanju politik in ukrepov na evropski in nacionalni ravni.

Pogovori z mladimi in raziskave na tem področju so pokazali nekatere ovire, ki mladim preprečujejo, da bi se v svojem okolju udejstvovali s prostovoljskimi in drugimi dejavnostmi, med njimi so:

 • pomanjkanje motivacije in informacij o tem, kako začeti s prostovoljstvom,
 • premalo zgledov, ki bi mlade spodbudili,
 • pomanjkanje informacij o možnostih za prostovoljstvo in razpoložljivih projektih,
 • previsoki stroški sodelovanja v dejavnostih,
 • premalo priznanja za njihovo prostovoljsko delo,
 • bodoči delodajalci premalo cenijo spretnosti, pridobljene z udeležbo v teh dejavnostih.

Želimo pridobiti vaše mnenje o potrebnih ukrepih za zmanjšanje ali odpravo teh in drugih ovir, ki mladim preprečujejo udejstvovanje v lokalnih skupnostih.

Vzemite si čas za odgovore na vprašanja ter dodajte svoje zamisli in predloge.

Veselimo se vaših zamisli in predlogov!

Prosimo vas, da pozneje te predloge ocenite, saj nam boste tako pomagali razumeti, kateri so za vas najpomembnejši.

Potek posvetovanja lahko spremljate na naši strani na Facebooku in Twitterju.

Če boste svojim zamislim ali mnenjem priložili svoj elektronski naslov (to je prostovoljno – vaš prispevek bomo varno shranili, tudi če ne boste navedli svojega elektronskega naslova), vas bomo obveščali tudi po elektronski pošti.

Hvala za sodelovanje!!

osnovne informacije

Prostovoljstvo v Evropi

Najnovejši podatki raziskav v okviru poročila EU o mladih 2015 kažejo, da se prostovoljskih dejavnosti udeležuje približno vsak četrti (25 %) mladi prebivalec. Vendar podatki teh raziskav tudi kažejo, da je udeležba zelo različna med državami, in sicer največ nekaj več kot 40 % in najmanj približno 10 % mladih.

Naslednja razpredelnica kaže različne ravni po državah EU.

 

Kazalnik udeležbe mladih v EU: Udeležba mladih (v starosti od 15 do 30 let) v organiziranih prostovoljskih dejavnostih po državah, 2011 in 2014. (Vir: Raziskava Flash Eurobarometer 319, „Mladi in mobilnost“, 2011, in raziskava Flash Eurobarometer 408  „Mladi v Evropi“, 2014)

Rezultati raziskave tudi kažejo, da se mladi z leti manj udeležujejo prostovoljskih dejavnosti. Leta 2014 je bilo v EU dejavnih 29 % mladih v starosti od 15 do 19 let, vendar samo 23 % mladih v starosti od 25 do 29 let.

V naslednji razpredelnici so prikazane različne dejavnosti, ki jih mladi izberejo za prostovoljsko delo, med njimi so najbolj priljubljene dobrodelne in humanitarne dejavnosti, projekti razvojne pomoči ter dejavnosti na področju izobraževanja, usposabljanja in športa:

Glavna področja prostovoljskih dejavnosti za mlade (starost od 15 do 30 let), povprečje v EU-28, 2014 (Vir: raziskava Flash Eurobarometer 408, „Mladi v Evropi“, 2014)

Kdo je odgovoren za udejstvovanje mladih v lokalni skupnosti?

Udejstvovanje v skupnosti in prostovoljske dejavnosti večinoma potekajo na lokalni ravni. Organizirajo jih skupine, kot so nevladne organizacije, lokalne skupnosti, klubi in združenja ter lokalni organi. Za politike in zakonodajo, ki zadevajo udejstvovanje v skupnosti in prostovoljstvo, so odgovorne nacionalne vlade 28 držav članic EU. Glede na organizacijo posamezne države so lahko odgovorni tudi regionalni in lokalni organi.

Evropski komisar za mlade in Evropska komisija lahko državam članicam pomagata izboljšati njihove politike, izvajati raziskave, voditi projekte in izmenjati dobre prakse z drugimi državami. Sodelovanje z državami članicami poteka prek strategije EU za mlade, ki vsebuje razdelek o prostovoljskih dejavnostih.

Poleg tega Evropska komisija vodi mednarodne prostovoljske pobude v okviru Evropske prostovoljske službe (EVS) (del programa Erasmus+) in Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč. Prostovoljstvo spodbuja tudi prek Evropskega mladinskega portala in s finančnimi sredstvi programa Erasmus+.

sodeluj

Zahvaljujemo se ti za mnenje in komentarje. Zdaj jih bomo analizirali in preoblikovali v predloge, nato sledi ocenjevanje od zgoraj navedenega datuma naprej – takrat obišči spletišče in oceni vse predloge! Medtem si lahko ogledaš vse objavljene komentarje k temu vprašanju

vsa vprašanja

1

prikaži

Kako bi lahko več mladih navdušili za prostovoljsko delo?

Kaj bi bilo treba storiti, da bi se vi mladi raje odločili za prostovoljsko delo v svojem kraju? Kaj bi se moralo spremeniti v odnosu mladih, da bi se jim prostovoljstvo zdelo bolj sprejemljivo in zanimivo? Kdo bi moral kaj ukreniti – mladi, šola, univerza, nevladne organizacije, delodajalci, lokalni organi, nacionalni organi, Evropska komisija itd.?

2

prikaži

Kakšen način obveščanja o prostovoljstvu bi bil za mlade najboljši?

Mladi se lahko odločajo za razne oblike prostovoljskega dela v svojem kraju, številne so tudi organizacije, ki iščejo mlade prostovoljce. Kako bi lahko mladim olajšali iskanje zanimivih projektov in organizacij? Kako bi prostovoljstvo bolj pritegnilo pozornost mladih?

3

prikaži

Kako bi bilo treba poskrbeti za ustrezno priznavanje prostovoljskega dela mladih?

Prostovoljsko delo je lahko naporno in vzame veliko časa, po drugi strani pa omogoča učenje novih znanj, ki lahko pridejo prav pri iskanju službe ali vpisu na univerzo. Kako zagotoviti, da bo mladim njihov trud priznan? In kako doseči, da bi v podjetjih in drugod zares razumeli in sprejeli nova znanja mladih prostovoljcev?

4

prikaži

Kako bi lahko mladim še olajšali odločitev za prostovoljstvo?

Kaj bi bilo treba še spremeniti, da bi se ti in drugi mladi laže odločili za prostovoljsko delo v svojem kraju? Ali na primer sploh imaš čas za prostovoljstvo? Ali pa zaradi dela ali študija na to še pomisliti ne utegneš? So težave z zdravstvenim zavarovanjem? Mogoče kaj drugega? Povej nam!

povej svoje mnenje

Zahvaljujemo se ti za mnenje in komentarje. Zdaj jih bomo analizirali in preoblikovali v predloge, nato sledi ocenjevanje od zgoraj navedenega datuma naprej – takrat obišči spletišče in oceni vse predloge! Medtem si lahko ogledaš vse objavljene komentarje k temu vprašanju

1 Kako bi lahko več mladih navdušili za prostovoljsko delo?

Kaj bi bilo treba storiti, da bi se vi mladi raje odločili za prostovoljsko delo v svojem kraju? Kaj bi se moralo spremeniti v odnosu mladih, da bi se jim prostovoljstvo zdelo bolj sprejemljivo in zanimivo? Kdo bi moral kaj ukreniti – mladi, šola, univerza, nevladne organizacije, delodajalci, lokalni organi, nacionalni organi, Evropska komisija itd.?

 • Zagotoviti, da že zelo mladi otroci v šoli spoznajo prednosti prostovoljstva.

  Current rating: 4.4 / 5 285 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Promovirati resnične zgodbe prostovoljcev.

  Current rating: 4.3 / 5 176 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Nuditi spodbude v obliki podelitev priznanj in/ali nagrad.

  Current rating: 2.7 / 5 102 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Nuditi širok izbor zabavnih priložnosti v lokalno in širše.

  Current rating: 4.1 / 5 118 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Nuditi mladim podporo in vire, da lahko vodijo lastne, neformalne prostovoljske projekte.

  Current rating: 4.4 / 5 108 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Narediti povezovanje skupnosti del kurikuluma.

  Current rating: 3.8 / 5 116 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Izkušnje pri prostovoljskem delu uvrstiti poleg mature kot pogoj za vpis na univerzo.

  Current rating: 2.4 / 5 104 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Posneti televizijsko nadaljevanko, v kateri je glavni lik prostovoljec.

  Current rating: 2.2 / 5 93 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Vključiti znane osebnosti v promoviranje prostovoljstva.

  Current rating: 2.5 / 5 91 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Izkušnje pri prostovoljskem delu uvrstiti kot pogoj za zaposlitev, enako kot kvalifikacije.

  Current rating: 2.6 / 5 115 votes
  Vpiši znake s slike.
2 Kakšen način obveščanja o prostovoljstvu bi bil za mlade najboljši?

Mladi se lahko odločajo za razne oblike prostovoljskega dela v svojem kraju, številne so tudi organizacije, ki iščejo mlade prostovoljce. Kako bi lahko mladim olajšali iskanje zanimivih projektov in organizacij? Kako bi prostovoljstvo bolj pritegnilo pozornost mladih?

 • Nudenje virov in podpore šolam, da lahko zagotovijo več informacij o prednostih prostovoljstva in kako se vključiti.

  Current rating: 4.8 / 5 96 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Uporaba družbenih omrežij za obveščanje o posebnih priložnostih.

  Current rating: 4.5 / 5 81 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Izboljšanje koordinacije med organizacijami, ki nudijo priložnosti za prostovoljstvo, in univerzami, da lahko študentje spoznajo priložnosti, ki zadevajo njihov študij.

  Current rating: 4.8 / 5 69 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Ustvarjanje privlačnih promocijskih materialov in kampanj (npr. televizijskih, spletnih in kampanj v drugih medijih).

  Current rating: 4.1 / 5 42 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Ustvarjanje aplikacije za družbena omrežja z informacijami o priložnostih, kako se vključiti v lokalnem okolju in prikaz na navideznem zemljevidu.

  Current rating: 4.5 / 5 51 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Izboljšanje Evropskega mladinskega portala, da ga bo mogoče preprosteje posodabljati.

  Current rating: 4.1 / 5 47 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Investiranje v promocijo Evropskega mladinskega portala, da bo postal stičišče vseh prostovoljcev in organizacij.

  Current rating: 4.2 / 5 53 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Obesiti plakate o prostovoljstvu v vsakem razredu v šolah.

  Current rating: 2.5 / 5 44 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Priprava obširne kampanje »Ti to zmoreš«, ki vključuje številne lokalne projekte in bo predstavljena v šolah.

  Current rating: 3.5 / 5 40 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Spodbujanje staršev in učiteljev, da se aktivno vključijo v svoji skupnosti.

  Current rating: 4.3 / 5 49 votes
  Vpiši znake s slike.
3 Kako bi bilo treba poskrbeti za ustrezno priznavanje prostovoljskega dela mladih?

Prostovoljsko delo je lahko naporno in vzame veliko časa, po drugi strani pa omogoča učenje novih znanj, ki lahko pridejo prav pri iskanju službe ali vpisu na univerzo. Kako zagotoviti, da bo mladim njihov trud priznan? In kako doseči, da bi v podjetjih in drugod zares razumeli in sprejeli nova znanja mladih prostovoljcev?

 • Zagotoviti vsakemu prostovoljcu potrdilo o prostovoljskih akcijah in pridobljenih sposobnostih.

  Current rating: 4.5 / 5 88 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Poskrbeti, da bo splošna politika zaposlovanja upoštevala sposobnosti, pridobljene s prostovoljstvom.

  Current rating: 4.8 / 5 72 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Zagotoviti izobraževalna priznanja za prostovoljsko delo.

  Current rating: 4.2 / 5 59 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Olajšati iskanje službe mladim, ki so bili prostovoljci.

  Current rating: 4.5 / 5 54 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Doseči, da se bodo podjetja javno izražala o svojih ukrepih na področju družbene odgovornosti.

  Current rating: 4.2 / 5 42 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Posredovanje pričevanj prostovoljcev, da bo družba razumela in se zavedala ključne vloge prostovoljstva.

  Current rating: 4.1 / 5 44 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Poskrbeti, da bodo delodajalci spoznali program Youthpass.

  Current rating: 4 / 5 51 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Zagotoviti bivšim prostovoljcem kakovostne reference, ki jih lahko uporabijo pri prijavi za službo (npr. priporočilno pismo).

  Current rating: 4.7 / 5 73 votes
  Vpiši znake s slike.
4 Kako bi lahko mladim še olajšali odločitev za prostovoljstvo?

Kaj bi bilo treba še spremeniti, da bi se ti in drugi mladi laže odločili za prostovoljsko delo v svojem kraju? Ali na primer sploh imaš čas za prostovoljstvo? Ali pa zaradi dela ali študija na to še pomisliti ne utegneš? So težave z zdravstvenim zavarovanjem? Mogoče kaj drugega? Povej nam!

 • Zagotoviti finančno podporo za kritje stroškov in olajšave pri prispevkih za socialno varnost in zavarovanje za prostovoljce.

  Current rating: 4.6 / 5 88 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Omogočiti posamične prijave za prostovoljske priložnosti, kot da bi se prijavljali za službo – tako da ni potrebe po napotitveni organizaciji.

  Current rating: 4.1 / 5 69 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Pripraviti standardne dogovore z zasebnim sektorjem (npr. prostovoljstvo naj bi omogočalo osebam ugodnosti pri davkih ali pri prošnjah za hipoteke).

  Current rating: 4.4 / 5 75 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Spodbujati in podpirati mlade iz vseh slojev družbe.

  Current rating: 4.7 / 5 60 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Podpirati socialne službe pri vključevanju socialno izključenih mladih-

  Current rating: 4.9 / 5 60 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Zagotoviti več priložnosti za mlajše od 18 let in povišati starostno omejitev na 35 let.

  Current rating: 4.7 / 5 96 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Pozvati vse delodajalce in univerze k večji prilagodljivosti v zvezi s prostovoljskimi obveznostmi.

  Current rating: 4.6 / 5 59 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Omogočiti skupinam prijateljev prijavljanje za prostovoljske projekte.

  Current rating: 3.6 / 5 58 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Povezati šole z lokalnimi organizacijami, ki potrebujejo prostovoljce.

  Current rating: 4.6 / 5 69 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Zagotoviti, da tudi nove nevladne organizacije dobijo priložnost, da prejmejo sredstva za prostovoljstvo.

  Current rating: 4.2 / 5 56 votes
  Vpiši znake s slike.
 • Poenostaviti postopek (npr. postopke akreditacije) za organizacije – na ta način bodo lahko organizacije nudile več priložnosti za prostovoljstvo.

  Current rating: 5 / 5 1 vote
  Vpiši znake s slike.
 • Pripraviti standardne dogovore z zasebnim sektorjem (npr. prostovoljstvo naj bi omogočalo osebam ugodnosti pri davkih ali pri prošnjah za hipoteke).

  Current rating: 5 / 5 1 vote
  Vpiši znake s slike.

povratne informacije

Posvetovanje še poteka, zato rezultati še niso na voljo. Če nam boste ob predložitvi svoje zamisli ali predloga zaupali svoj elektronski naslov, vas bomo lahko občasno obveščali o poteku posvetovanja. (Če elektronskih obvestil ne želite več prejemati, se obrnite na nas prek zavihka Kontakt.)

Najnovejše informacije o posvetovanju so na voljo tudi na naši strani na Facebooku in na našem računu Twitter z oznako #AskNavracsics.

Posvetovanje bo zaključeno 31/12/2016. Ko bomo končali postopek ocenjevanja, bodo samodejno na voljo rezultati za vsako vprašanje posebej.

Predloge in njihove ocene bomo nato analizirali, da bi lažje razumeli, kakšne ukrepe je treba sprejeti in kdo je najbolj primeren za to, denimo, kaj je treba storiti na evropski ravni in kaj je odgovornost posameznih držav.

Načrtujemo, da bo komisar objavil končne rezultate in nadaljnje ukrepe. Rezultati in načrtovani ukrepi bodo prav tako objavljeni na tej spletni strani po mladinski konferenci EU.

Kontakt

Posvetovanje izvaja Enota za mlade pri Generalnem direktoratu za izobraževanje in kulturo Evropske komisije v imenu evropskega komisarja za mlade Tiborja Navracsicsa.

Za vsa vprašanja v zvezi s posvetovanjem, oziroma če ne želite več prejemati elektronskih obvestil, se obrnite na: eac-eyp@ec.europa.eu

Na nas se lahko obrnete tudi na naši strani Facebook ali prek računa Twitter @EuropeanYouthEU.