How do we get more young people in Europe to volunteer?

Deadline:31/12/2016

Hur kan vi göra det lättare för unga att delta i frivilligarbete eller andra samhällsinsatser? Framför dina synpunkter till EU:s ungdomskommissionär Tibor Navracsics!

Sorry this consultation is now closed
Tillgängliga språk: bg cs da de el en es et fi fr ga hr hu is it lt lv mk mt nl no pl pt ro sk sl sv tr

inledning

EU:s ungdomskommissionär Tibor Navracsics vill hjälpa fler unga att engagera sig i samhället genom frivilligarbete eller annan verksamhet. Han har redan diskuterat frågan med flera unga, både på nätet och vid personliga möten, men vill nu nå ut till många fler i Europa.

Han vill höra dina idéer och tankar om hur man kan stödja ungas samhällsengagemang.

Dina förslag kan påverka politik och praxis både på EU-nivå och i ditt eget land.

Diskussionerna med unga och olika undersökningar har satt fingret på några saker som hindrar unga från att engagera sig:

 • Brist på motivation och information om hur man kommer i gång
 • För få förebilder att inspireras av
 • Brist på information om de möjligheter och projekt som finns
 • Det kostar för mycket att delta
 • Insatserna erkänns inte
 • Arbetsgivarna värdesätter inte de nya färdigheterna

Vi vill ha dina synpunkter på vad som bör göras för att få bort dessa och andra hinder för de ungas engagemang.

Vi hoppas att du vill svara på våra fyra frågor och framföra dina idéer.

Vi ser fram emot dina förslag!

Och kom gärna tillbaka senare för att rösta fram de bästa förslagen. Då hjälper du oss att förstå vad som är viktigast för dig.

Du kan följa hur det går på Facebook eller Twitter.

Du kan också få uppdateringar via mejl om du lämnar din adress när du har svarat på frågorna. Det är förstås frivilligt.

Tack för att du vill delta!

bakgrund

Frivilligarbete i Europa

Enligt EU:s ungdomsrapport deltog omkring var fjärde ung person i någon form av frivilligarbete under 2015. Men deltagandet skiljer sig mycket mellan länderna: från 40 procent till som lägst 10 procent.

Följande diagram visar deltagandet i de olika EU-länderna.

EU:s ungdomsindikator: Deltagande i organiserad frivilligverksamhet bland unga (15–30 år) per land, 2011 och 2014 (källa: Flash Eurobarometer 319 ”Unga på väg”, 2011, och Flash Eurobarometer 408 ”Europeisk ungdom”, 2014).

De yngre är mer aktiva än de lite äldre. Under 2014 deltog 29 procent av 15–19-åringarna i frivilligverksamhet, men endast 23 procent av 25–29-åringarna.

Följande diagram visar hur verksamheten fördelas på olika områden. De unga ägnar sig mest åt insatser inom välgörenhet, humanitärt bistånd, utvecklingsbistånd, utbildning och idrott.

De vanligaste typerna av frivilligarbete bland unga (15–30 år), genomsnitt för EU-28, 2014 (källa: Flash Eurobarometer 408 ”Europeisk ungdom”, 2014).

Vem ansvarar för frivilliginsatserna?

Frivilligarbete och andra samhällsinsatser bedrivs oftast på lokal nivå och anordnas av t.ex. icke-statliga organisationer, intressegrupper, klubbar, föreningar och lokala myndigheter. Men det är EU-ländernas regeringar som ansvarar för den politik och lagstiftning som reglerar frivilligarbetet. Ansvaret kan i en del länder också lämnas över till regionala och lokala myndigheter.

EU-kommissionen och ungdomskommissionären kan hjälpa länderna genom nya strategier, undersökningar, projekt och utbyte av bästa praxis. Detta görs i samarbete med EU-länderna genom EU:s ungdomsstrategi som har ett speciellt avsnitt om frivilligarbete.

EU-kommissionen driver också Europeiska volontärtjänsten (som ingår i programmet Erasmus+) och EU:s frivilligkår. EU främjar också frivilligarbete via Europeiska ungdomsportalen och programmet Erasmus+.

delta

Stort tack för alla bidrag! Bidragen analyseras just nu och görs om till förslag som du kan betygsätta från och med det angivna datumet – besök oss igen och betygsätt förslagen! Medan du väntar kan du läsa alla inlägg i den här frågan.

alla frågor

1

visa

Hur kan vi inspirera fler unga att bli volontärer?

Vad kan man göra för att få fler unga att engagera sig i samhällsinsatser? Hur kan vi förändra de ungas attityder och göra det mer accepterat och attraktivt att bli volontär? Och vem ska ansvara för det? De unga själva, skolor, universitet, icke-statliga organisationer, arbetsgivare, myndigheter, regeringar, EU-kommissionen eller andra aktörer?

2

visa

Hur informerar man bäst om hur du kan engagera dig?

Det finns många sätt att engagera sig och många organisationer vill gärna ha med unga i sin verksamhet. Hur kan vi göra det lättare att hitta intressanta projekt och organisationer? Hur kan vi bäst informera om möjligheterna?

3

visa

Hur kan vi se till att dina frivilliginsatser erkänns?

Frivilligarbete kan innebära hårt arbete och ta mycket tid, men det är också ett utmärkt sätt att skaffa sig nya färdigheter som kan göra det lättare att få jobb eller komma in på en utbildning. Hur kan vi se till att dina insatser erkänns? Och hur kan vi se till att arbetsgivare och andra förstår och värdesätter dina nya färdigheter?

4

visa

Vad kan vi mer göra för att det ska bli lättare för dig att frivilligarbeta?

Vad mer måste ändras för att underlätta för dig och andra unga att göra frivilliginsatser i samhället? Har du råd att jobba som volontär? Är det svårt att kombinera med arbete eller studier? Kan du få problem med försäkringar, sjukvård eller socialförsäkring? Något annat? Berätta för oss!

tyck till

Stort tack för alla bidrag! Bidragen analyseras just nu och görs om till förslag som du kan betygsätta från och med det angivna datumet – besök oss igen och betygsätt förslagen! Medan du väntar kan du läsa alla inlägg i den här frågan.

1 Hur kan vi inspirera fler unga att bli volontärer?

Vad kan man göra för att få fler unga att engagera sig i samhällsinsatser? Hur kan vi förändra de ungas attityder och göra det mer accepterat och attraktivt att bli volontär? Och vem ska ansvara för det? De unga själva, skolor, universitet, icke-statliga organisationer, arbetsgivare, myndigheter, regeringar, EU-kommissionen eller andra aktörer?

 • Se till att barn får information om fördelarna med volontärarbete från en tidig ålder

  Current rating: 4.4 / 5 285 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Ge exempel på sanna berättelser från volontärer

  Current rating: 4.3 / 5 176 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Ge incitament i form av ett pris och/eller en utdelningsceremoni

  Current rating: 2.7 / 5 102 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Ge många olika möjligheter att välja mellan, både lokalt och längre bort

  Current rating: 4.1 / 5 118 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Ge ungdomar stöd och resurser för att de ska kunna leda sina egna informella volontärprojekt

  Current rating: 4.4 / 5 108 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Göra samhällsbyggnad till en del av läroplanen i skolan

  Current rating: 3.8 / 5 116 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Göra volontärarbete till ett krav för att komma in på universitet, tillsammans med gymnasiekompetens

  Current rating: 2.4 / 5 104 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Skapa en tv-serie där huvudpersonen arbetar som volontär

  Current rating: 2.2 / 5 93 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Bjuda in kändisar att göra reklam för volontärarbete

  Current rating: 2.5 / 5 91 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Göra erfarenheter inom volontärarbete till ett krav för arbete, precis som kvalifikationer

  Current rating: 2.6 / 5 115 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
2 Hur informerar man bäst om hur du kan engagera dig?

Det finns många sätt att engagera sig och många organisationer vill gärna ha med unga i sin verksamhet. Hur kan vi göra det lättare att hitta intressanta projekt och organisationer? Hur kan vi bäst informera om möjligheterna?

 • Ge skolor resurser och stöd för att tillhandahålla bättre information om fördelarna med att arbeta som volontär och hur man kan delta

  Current rating: 4.8 / 5 96 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Dela information om olika möjligheter på sociala medier

  Current rating: 4.5 / 5 81 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Förbättra samarbetet mellan organisationer som erbjuder volontärarbete och universitet så att studenter hör talas om möjligheter som är relevanta för deras studier

  Current rating: 4.8 / 5 69 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Skapa attraktivt reklammaterial och kampanjer (t.ex. tv-, online- och offline-kampanjer)

  Current rating: 4.1 / 5 42 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Skapa en social media-app med information om hur du kan engagera dig lokalt samt visa möjligheterna på en karta

  Current rating: 4.5 / 5 51 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Förbättra den Europeiska ungdomsportalen så att den är enklare att uppdatera

  Current rating: 4.1 / 5 47 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Investera i reklam för den Europeiska ungdomsportalen så att det är dit alla volontärer och organisationer vänder sig

  Current rating: 4.2 / 5 53 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Se till att det finns planscher om att arbeta som volontär i varje klassrum

  Current rating: 2.5 / 5 44 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Lansera en stor ”Du klarar det”-kampanj som arbetar med ett antal lokala projekt och som presenteras i skolor

  Current rating: 3.5 / 5 40 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Uppmuntra föräldrar och lärare att aktivt engagera sig i sina samhällen

  Current rating: 4.3 / 5 49 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
3 Hur kan vi se till att dina frivilliginsatser erkänns?

Frivilligarbete kan innebära hårt arbete och ta mycket tid, men det är också ett utmärkt sätt att skaffa sig nya färdigheter som kan göra det lättare att få jobb eller komma in på en utbildning. Hur kan vi se till att dina insatser erkänns? Och hur kan vi se till att arbetsgivare och andra förstår och värdesätter dina nya färdigheter?

 • Ge varje volontär ett certifikat som visar vilka uppgifter som utförts och vilka färdigheter som förvärvats

  Current rating: 4.5 / 5 88 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Se till att globala anställningspolicyer erkänner färdigheter som förvärvats under volontärarbetet

  Current rating: 4.8 / 5 72 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Ge utbildningspoäng för volontärarbete

  Current rating: 4.2 / 5 59 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Göra det lättare för ungdomar som har arbetat som volontärer att få jobb

  Current rating: 4.5 / 5 54 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Se till att företag pratar offentligt om vad de gör för att ta sitt sociala ansvar

  Current rating: 4.2 / 5 42 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Berätta om arbetet som volontärer utför så att samhället förstår och blir medvetet om vilken viktig roll volontärer spelar

  Current rating: 4.1 / 5 44 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Skapa medvetenhet om Ungdomspasset bland arbetsgivare

  Current rating: 4 / 5 51 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Ge före detta volontärer referenser som kan användas när de söker jobb (t.ex. ett referensbrev)

  Current rating: 4.7 / 5 73 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
4 Vad kan vi mer göra för att det ska bli lättare för dig att frivilligarbeta?

Vad mer måste ändras för att underlätta för dig och andra unga att göra frivilliginsatser i samhället? Har du råd att jobba som volontär? Är det svårt att kombinera med arbete eller studier? Kan du få problem med försäkringar, sjukvård eller socialförsäkring? Något annat? Berätta för oss!

 • Tillhandahålla ekonomiskt stöd för att täcka kostnader och efterskänka socialförsäkringsavgifter och liknande för volontärer

  Current rating: 4.6 / 5 88 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Göra det möjligt att söka arbete som volontär på egen hand, precis som om du sökte jobb, dvs. inget behov av att åka med en organisation

  Current rating: 4.1 / 5 69 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Skapa möjligheter på kort sikt som också kan finnas tillgängliga med kort varsel

  Current rating: 4.4 / 5 75 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Förespråka och ge stöd till ungdomar från alla delar av samhället

  Current rating: 4.7 / 5 60 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Stödja sociala tjänster så att de kan hjälpa ungdomar i utkanten av samhället att engagera sig

  Current rating: 4.9 / 5 60 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Tillhandahålla fler möjligheter för ungdomar under 18 och förlänga åldersgränsen upp till 35

  Current rating: 4.7 / 5 96 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Uppmana arbetsgivare och universitet att vara mer flexibla när det gäller volontäruppdrag

  Current rating: 4.6 / 5 59 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Låta grupper med vänner arbeta som volontärer tillsammans på projekt

  Current rating: 3.6 / 5 58 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Länka skolor med lokala organisationer som behöver volontärer

  Current rating: 4.6 / 5 69 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Se till att nya icke-statliga organisationer också får finansiellt stöd för volontärer

  Current rating: 4.2 / 5 56 votes
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Förenkla processen (dvs. ackrediteringsprocessen) för organisationer så att organisationerna kan erbjuda fler volontärmöjligheter

  Current rating: 5 / 5 1 vote
  Skriv in tecknen från bilden.
 • Skapa standardavtal med den privata sektorn (dvs. att arbeta som volontär ska ge personen i fråga fördelaktiga skattevillkor eller villkor när de söker om huslån)

  Current rating: 5 / 5 1 vote
  Skriv in tecknen från bilden.

feedback

Samrådet pågår fortfarande så du kan inte se några resultat än. Om du lämnar din mejladress när du skickar in ditt förslag så håller vi dig uppdaterad via mejl. Om du inte längre vill få våra mejl är det bara att meddela oss (se fliken Kontakt).

Du kan också följa samrådet på Facebook och Twitter (#AskNavracsics).

Samrådet avslutas den 31/12/2016 och så snart omröstningen är klar kan du se resultaten för varje fråga.

Vi kommer att gå igenom förslagen och betygen så att vi bättre förstår vad som måste göras och om det bäst görs på EU-nivå eller i de olika länderna.

EU:s kommissionär Tibor Navracsics kommer att meddela slutresultaten och hur han tänker följa upp dem. Resultaten och planerna för uppföljning kommer också att publiceras här efter EU:s ungdomskonferens.

Kontaktuppgifter

Vi som håller i samrådet är enheten för ungdomspolitik vid EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur.

Om du har frågor om samrådet eller inte längre vill få mejl från oss, kontakta oss på eac-eyp@ec.europa.eu.

Du kan också kontakta oss via Facebook eller Twitter @EuropeanYouthEU.