Om ungdomsveckan

Hej och välkommen till Europeiska ungdomsveckan 2021! Under veckan 24–30 maj anordnas olika evenemang runt om i Europa på temat ”Vår framtid i våra händer”. Framtiden formas nu och du kan sätta upp mål och bidra till att göra saker bättre. I år lanserar vi också nya ungdomsprogram för 2021–2027. Genom de nya programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren kan du engagera dig mer i samhället, kämpa för gröna värden, möta de framtida utmaningarna med ökade digitala kunskaper och bli mer inkluderande och öppen när det gäller mångfald.

Vill du veta mer om nya EU-bidrag eller säga vad du tycker om de frågor som påverkar dig? Delta i evenemangen och debatterna och framför din åsikt om det du tycker är viktigt!

Varför ”Vår framtid i våra händer”?

Tycker du att fler unga bör engagera sig för en bättre framtid? Vill du att vi ska leva i ett mer inkluderande samhälle? Är miljöfrågor viktiga för dig? Det är viktigt att skapa en plats där du kan säga vad du tycker och lära dig nya saker för att göra skillnad. Framtiden ligger i dina händer.

Vad är Europeiska ungdomsveckan?

Under veckan diskuterar vi frågor som är viktiga för unga, visar vad EU gör för de unga och lyfter fram lyckade projekt. Veckan utgör höjdpunkten för europeiska träffar för unga och ungdomssektorn i Europa.

Vem står bakom Europeiska ungdomsveckan?

Huvudorganisatörerna är de nationella programkontoren för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren och Eurodesknätverket. Under 2021 ordnas de flesta evenemangen enbart i ditt land eller på nätet.

Hur deltar jag i evenemang där jag bor?

På den här sidan kan du se vad som händer nära dig. Evenemangen publiceras allt eftersom. Om du inte hittar något just nu kan du komma tillbaka och titta senare. Håll dig uppdaterad!

Evenemang och aktiviteter

825 Evenemang
31 Länder
135974 Deltagare