Skip to main content

Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej

Young person icon
Dla młodych osób

Jak wziąć udział w projektach, jak się zarejestrować i jak uzyskać dostęp do swojego osobistego konta


Organisation icon
Dla organizacji

Jak wziąć udział w działaniach i jak uzyskać dostęp do portalu dla organizacji


Informacje ogólne

Masz 18-30 lat i pragniesz pomóc większej społeczności w Europie lub poza nią?

Masz taką możliwość dzięki finansowaniu i wsparciu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, który pomaga młodym osobom uczestniczyć w projektach realizowanych za granicą lub w ich kraju, by nieść pomoc społecznościom. 

Udział w takich projektach to inspirujące i wzbogacające doświadczenie, a także okazja, aby wywierać pozytywny wpływ na rzeczywistość i jednocześnie rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. 

Co zatem możesz zrobić?

Generalnie możesz: 

Tematyka jest bardzo szeroka: edukacja i kształcenie zawodowe, obywatelstwo i udział w życiu demokratycznym, środowisko naturalne i jego ochrona, migracja, kultura itp. 

Jakie są zasady?

Finansowanie ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności udzielane jest w postaci dotacji dla organizacji w drodze zaproszenia do składania wniosków. 

Młode osoby pragnące przyłączyć się do takich działań muszą zarejestrować się w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. Portal to miejsce, gdzie zarejestrowane osoby i organizacje z przyznaną dotacją mogą nawiązać ze sobą kontakt, by realizować działania.

Kto kieruje Korpusem?

Europejskim Korpusem Solidarności zarządza Komisja Europejska.

Działania Korpusu w terenie realizowane są przez różne organizacje. Są to: