Европски Волонтерски Сервис слави 20 годишнина!


Европскиот Волонтерски Сервис им дава можности на младите лица да волонтираат во странство, да придонесуваат со нивниот труд за целта во која веруваат - да бидат солидарни со бегалците и мигрантите, да работат на теми поврзани со животната средина, активности со деца или со стари лица, поддржување на не-владини организации, работа на културни настани или бројни други теми. Секој на возраст од 17 до 30 години може да се приклучи и секој волонтер добива финансиска поддршка за превоз и трошоци за живот, како и пари за џепарлак и осигурување.

Како организација имате можност да добиете финансиска поддршка за да спроведете проект кој ќе вклучи меѓународен волонтер во Вашите активности. ЕВС волонтер може да придонесе со неговиот ентузијазам, труд и засилена рамка на работата што ја работите како и да додадете меѓународна димензија на вашата организација.

Мина, млада мигрантка која што сега живее во Данска, ни ја раскажува својата приказна за волонтирање во Брисел преку Eвропскиот Волонтерски Сервис, притоа користејќи го своето искуство за да поддржи и други мигранти.

Download accompanying factsheet

Пет организации од Велика Британија, Италија, Романија и Латвија ги споделија нивните искуства како домаќини на волонтери од Европскиот Волонтерски Сервис и објаснија како организациите можат да започнат да бидат домаќини на нивните ЕВС волонтери.

Stories from volunteers – make a difference with European Voluntary Service


In March 2007, Victor Serrato Martín boarded a flight from sunny Malaga and touched down in a snowy Czech Republic, unaware of how profound an effect EVS would have on his life. He grew close to the people he supported, and embraced the challenge of working amongst people with a high level of need.


Download accompanying factsheet

Stories from volunteers – European Voluntary Service leads to job


Taking part in a European Voluntary Service project changed the career path of Katarzyna Bialkowska. Now, ten years after her volunteering placement, she is head of a Polish organisation running intercultural and multilingual education programmes – and she credits it all to her EVS experience.


Download accompanying factsheet

Stories from volunteers – Fresh start with European Voluntary Service


Calum Barron came from a disadvantaged background but volunteering for a European Voluntary Service project made him feel there were more options open to him than before. Following his EVS projects, Calum went on to lead several projects in Wales and he now has an apprenticeship. He also volunteers in a homeless shelter.

Download accompanying factsheet

ЕВС20 настани кои се одржуваат во ваша близина

Многу земји приредуваат настани за да ја прослават 20 годишнината на Европски Волонтерски Сервис. За да ги најдете настаните кои се одржуваат во вашата близина Ве молиме изберете ја вашата земја подолу и кликнете на "оди".Рашири го зборот!

Споделете ги новостите за ЕВС20 – преземете го брендираниот материјал за ЕВС 20, кликнете тука.