Европейската доброволческа служба (ЕДС) отбелязва 20 години!


Европейската доброволческа служба дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност в чужбина, като дават своя принос за каузи, в които вярват — солидарност с бежанците и мигрантите, работа по въпроси на околната среда, дейности за деца или възрастни хора, подкрепа за неправителствени организации, културни прояви или други теми. Всеки на възраст между 17 и 30 години може да се присъедини. Всеки доброволец получава помощ за покриване на пътни и дневни разходи, както и джобни пари и застраховка.

Като организация можете да получите финансова подкрепа за реализиране на проект, в който могат да участват доброволци от други държави. Доброволците по линия на ЕДС могат да допринесат със своя ентусиазъм, усилия и опит за работата, която вършите, и да създадат наистина вдъхновяваща международна атмосфера във вашата организация.

Мина, млада бежанка, която сега живее в Дания, разказва своята история като доброволка в Брюксел чрез Европейската доброволческа служба. Тя използва своя опит на бежанка, за да помага на други като нея.

Download accompanying factsheet

Пет организации от Обединеното кралство, Италия, Румъния и Латвия са приели доброволци от Европейската доброволческа служба (ЕДС) и сега разказват как други организации могат да последват техния пример.

Stories from volunteers – make a difference with European Voluntary Service


In March 2007, Victor Serrato Martín boarded a flight from sunny Malaga and touched down in a snowy Czech Republic, unaware of how profound an effect EVS would have on his life. He grew close to the people he supported, and embraced the challenge of working amongst people with a high level of need.


Download accompanying factsheet

Stories from volunteers – European Voluntary Service leads to job


Taking part in a European Voluntary Service project changed the career path of Katarzyna Bialkowska. Now, ten years after her volunteering placement, she is head of a Polish organisation running intercultural and multilingual education programmes – and she credits it all to her EVS experience.


Download accompanying factsheet

Stories from volunteers – Fresh start with European Voluntary Service


Calum Barron came from a disadvantaged background but volunteering for a European Voluntary Service project made him feel there were more options open to him than before. Following his EVS projects, Calum went on to lead several projects in Wales and he now has an apprenticeship. He also volunteers in a homeless shelter.

Download accompanying factsheet

Прояви по случай 20-та годишнина на ЕДС близо до вас

Много държави провеждат мероприятия за отбелязване на 20-та годишнина на Европейската доброволческа служба. За да видите проявите, които са най-близо до вас, моля, изберете вашата страна по-долу и натиснете „Напред“.Разпространете новината!

Споделете новината и щракнете тук, за да изтеглите пакета с материали за EДС20.