Európska dobrovoľnícka služba oslavuje 20 rokov!


Európska dobrovoľnícka služba ponúka mladým ľuďom možnosť vykonávať dobrovoľnícku prácu v zahraničí a pomôcť svojim úsilím k naplneniu cieľov, v ktoré veria – či ide o solidaritu s utečencami a migrantmi, prácu v environmentálnej oblasti, aktivity pre deti a staršie osoby, podporu mimovládnych organizácií alebo pomoc v rámci kultúrnych podujatí atď. Zapojiť sa môžu všetci jednotlivci vo veku od 17 do 30 rokov. Každý dobrovoľník dostáva finančnú podporu na pokrytie cestovných a životných nákladov, ako aj vreckové a poistenie.

Organizácie môžu získať finančnú podporu na realizáciu projektu, ktorý zahŕňa účasť zahraničného dobrovoľníka. Dobrovoľníci EDS môžu prispieť k práci vašej organizácie svojím nadšením, úsilím a profilom a obohatiť vaše pracovné prostredie o naozaj medzinárodný rozmer.

Mina, mladá utečenkyňa, ktorá v súčasnosti žije v Dánsku, rozpráva svoj príbeh o dobrovoľníctve v Bruseli v rámci Európskej dobrovoľníckej služby a využíva svoje skúsenosti, aby pomáhala iným utečencom.

Download accompanying factsheet

Päť organizácií zo Spojeného kráľovstva, Talianska, Rumunska a Lotyšska sa delí o svoje skúsenosti s hosťovaním dobrovoľníkov Európskej dobrovoľníckej služby a objasňuje, ako sa organizácie môžu zapojiť do hosťovania vlastných dobrovoľníkov EDS.

Stories from volunteers – make a difference with European Voluntary Service


In March 2007, Victor Serrato Martín boarded a flight from sunny Malaga and touched down in a snowy Czech Republic, unaware of how profound an effect EVS would have on his life. He grew close to the people he supported, and embraced the challenge of working amongst people with a high level of need.


Download accompanying factsheet

Stories from volunteers – European Voluntary Service leads to job


Taking part in a European Voluntary Service project changed the career path of Katarzyna Bialkowska. Now, ten years after her volunteering placement, she is head of a Polish organisation running intercultural and multilingual education programmes – and she credits it all to her EVS experience.


Download accompanying factsheet

Stories from volunteers – Fresh start with European Voluntary Service


Calum Barron came from a disadvantaged background but volunteering for a European Voluntary Service project made him feel there were more options open to him than before. Following his EVS projects, Calum went on to lead several projects in Wales and he now has an apprenticeship. He also volunteers in a homeless shelter.

Download accompanying factsheet

Podujatia pri príležitosti 20. výročia EDS vo vašom okolí

V mnohých krajinách sa organizujú podujatia pri príležitosti 20. výročia Európskej dobrovoľníckej služby. Ak chcete nájsť podujatia vo vašom okolí, zvoľte svoju krajinu a kliknite na ikonku „Vyhľadať“.Pomôžte informovať aj iných!

Podeľte sa o informácie o 20. výročí EDS – odkaz na stiahnutie mediálneho balíka.