Skip to main content
© European Union © European Union

Ptejte se komisařky!

poslední aktualizace úterý, 11/05/2021

Nenechte si ujít příležitost oslovit komisařku Mariju Gabrielovou a sdělit jí vaše názory nebo obavy týkající se mládeže a vzdělávání. 

Komisařka pro oblast mládeže a vzdělávání Marija Gabrielová vám bude naslouchat v rámci akce, která předchází Evropskému týdnu mládeže a která se bude konat ve dnech 24. až 30. května. 

Vaše otázky, připomínky a názory se mohou týkat například:

  • Nových programů Erasmus+Evropský sbor solidarity na období 2021–2027
  • Podpory zapojení mladých občanů do rozhodování a jejich demokratické účasti
  • Závazků týkajících se udržitelnosti v rámci nových programů
  • Výzev spojených s digitalizací a jejich řešení v rámci programů Erasmus+ a Evropský sboru solidarity
  • Oživení po skončení pandemie COVID-19 a jak tyto nové programy přispějí k posílení odolnosti

Zajímají nás i další podněty týkající se evropské mládeže, vašich příležitostí a účasti na demokratickém životě.

Kdo se může zúčastnit?

Musíte být ve věku 18 až 30 let a žít v některé ze zemí účastnících se programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity a účastnit se za svou osobu (tj. např. příspěvky novinářů a zástupců sdělovacích prostředků nebudou zohledněny).

Jak?

Svůj dotaz zašlete jako videozáznam o délce nejvýše 30 vteřin na adresu EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu nebo jej zveřejněte na Twitteru či Instagramu s hashtagem #EUYouthWeek.

Ve výjimečných případech akceptujeme také fotografii s písemnou otázkou nebo zvukovou nahrávku. 

Počet otázek není omezen.

Zasílat je můžete do 30. května 2021 00:00 hod. (SEČ). Další informace najdete v podmínkách