Skip to main content
© European Union © European Union

Küsige volinikult!

Viimati uuendatud Teisipäev, 11/05/2021

Kasutage võimalust jagada komisjoni liikme Mariya Gabrieliga oma seisukohti, arvamusi või muresid seoses noorte ja haridusega.

Hariduse ja noorte volinik Mariya Gabriel soovib kuulda teie arvamust. Algatus on seotud 24.– 30. maini toimuva Euroopa noortenädalaga

Teie küsimused, märkused ja arvamused võivad puudutada järgmisi valdkondi.

  • Uus programm „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programm 2021–2027
  • Noorte kodanike otsustusprotsessis osalemise suurendamine ja demokraatliku osalemise edendamine
  • Uute programmide kestlikkusega seotud kohustused
  • Digiteerimisprobleemid ja see, kuidas neid lahendatakse programmis „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmis
  • Koroonakriisijärgne taastumine ja uute programmide panus suuremasse vastupidavusse

Oodatud on arvamused ka muudel teemadel, mis on seotud Euroopa noorte, nende võimaluste ja osalemisega demokraatlikus elus.

Kes saavad osaleda?

Osaleda saavad 18–30aastased, kes elavad programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmi riikides. Osaleda saab ainult enda nimel (osaleda ei saa ajakirjanikud ega meediaesindajad).

Kuidas?

Saatke video (kuni 30 sekundit) oma küsimusega aadressile EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu või postitage see sotsiaalmeedias (Twitteris või Instagramis) kasutades trellsilti #EUYouthWeek.

Erandjuhul aktsepteeritakse ka fotosid, millele on kirjutatud küsimus, ja helifaile. 

Võite esitada nii palju küsimusi, kui soovite.

Tähtaeg on 30. mai 2021 kell 00:00 (Brüsseli aeg). Seejärel võite hakata vastust ootama. Vt tingimused.