Skip to main content
Photo: Marie-Françoise Plissart © Photo: Marie-Françoise Plissart

Praktikophold i Rådet for Den Europæiske Union

Seneste opdateret den Onsdag, 15/02/2023

Hvert år tilbyder Generalsekretariatet for Rådet (GSR) fire typer praktikophold: lønnet, ulønnet, praktikophold, der er forbeholdt studerende fra nationale forvaltningsskoler, og særlige programmer for praktikanter med handicap.

Som praktikant i Rådet for Den Europæiske Union (eller bare Rådet) får du mulighed for at få:

  • førstehåndserfaring med arbejdet i Generalsekretariatet for Rådet (GSR)
  • viden om EU, indsigt i EU-institutionernes processer og politikker
  • mulighed for at blive en del af Rådets daglige arbejde
  • mulighed for at arbejde i et multikulturelt, flersproget og multietnisk miljø.

Læs mere om de fire typer praktikophold på følgende links: 

Praktikanter tilknyttes en afdeling og arbejder som en del af det team, de er tilknyttet. Deres opgaver kan omfatte deltagelse i møder, udarbejdelse af protokoller, forberedende arbejde eller research vedrørende et bestemt emne.

Hvem kan ansøge?

Kvalifikationskriterier: 

  • Du skal være EU-borger eller komme fra et kandidatland, der har afsluttet EU-tiltrædelsesforhandlingerne.
  • Du skal have et virkelig godt kendskab til mindst to officielle EU-sprog. Da engelsk og fransk bruges meget til intern kommunikation i Generalsekretariatet for Rådet, kræver vi, at du har et godt kendskab til enten engelsk eller fransk.

De fleste ansøgere har kvalifikationer inden for jura, statskundskab, internationale relationer, EU-studier og økonomi, men du kan naturligvis også have kvalifikationer på andre områder, f.eks.: oversættelse, menneskelige ressourcer, kommunikation, uddannelsesstudier, datalogi, grafisk design, medievidenskab, landbrugsteknologi, biokemi, sundhed og fødevaresikkerhed, energistyring, miljøvidenskab eller luft- og rumfartsteknik.
 
Hvis du allerede har gennemgået en eller anden form for uddannelse (lønnet eller ulønnet) eller beskæftigelse i mere end seks uger i en EU-institution, et EU-organ, -agentur eller -kontor, kan du ikke søge.

Tidslinje

Praktikopholdene er opdelt i to forskellige perioder, der hver især varer fem måneder:

  • 1. februar til 30. juni (første periode)
  • 1. september til 31. januar (anden periode)

Hvornår skal du søge?

Hvis du vil vide mere om de forskellige stillinger og frister for indgivelse af din ansøgning, kan du holde øje med Rådets officielle website.