Skip to main content
Photo: Marie-Françoise Plissart © Photo: Marie-Françoise Plissart

Stáže v Radě Evropské unie

poslední aktualizace středa, 15/02/2023

Generální sekretariát Rady každoročně nabízí 4 typy stáží: placené, neplacené, stáže pro studenty škol se zaměřením na veřejnou správu a zvláštní programy pro stážisty se zdravotním postižením.

Stáž u Rady Evropské unie vám umožní získat:

  • přímou zkušenost s prací generálního sekretariátu Rady,
  • hlubší znalost EU a způsobu, jak evropské instituce fungují a jak se tvoří politiky EU,
  • příležitost být součástí každodenní činnosti Rady,
  • zkušenost s prací v multikulturním, multietnickém a mnohojazyčném prostředí.

Níže najdete více informací o 4 typech nabízených stáží: 

Stážisté budou vždy přiděleni na určité oddělení, kde budou pracovat v konkrétním týmu. K náplni práce bude patřit účast na schůzích, sestavování zápisu z jednání, přípravná práce či rešerše na určité téma.

Kdo se může o stáž ucházet?

Kritéria způsobilosti: 

  • státní příslušnost členské země EU, případně kandidátské země, která s EU uzavřela přístupová jednání
  • velmi dobrou znalost alespoň dvou úředních jazyků EU. Vzhledem k tomu, že pro interní komunikaci v generálním sekretariátu Rady se do velkém míry používá angličtina a francouzština, požaduje se dobrá znalost jednoho z těchto jazyků.

Většina zájemců o stáž absolvovala studium práv, politologie, mezinárodních vztahů, evropských záležitostí či ekonomiky. Nicméně přihlásit se mohou i absolventi ostatních oborů, jako je: překladatelství, lidské zdroje, komunikace, pedagogika, IT, grafický design, multimédia, zemědělské technologie, biochemické inženýrství, zdraví a bezpečnost potravin, energetika, životní prostředí, letecké inženýrství atp.
 
O stáž se nemůžete ucházet v případě, že jste se již v evropské instituci, orgánu, agentuře či delegaci nějaké stáže (placené či nikoli) zúčastnili, případně pokud jste v některé z institucí EU byli zaměstnáni po dobu více než 6 týdnů.

Lhůty

Stáže probíhají ve 2 různých termínech, vždy po dobu 5 měsíců:

  • od 1. února do 30. června (první termín)
  • od 1. září do 31. ledna (druhý termín)

Kdy podat přihlášku?

Více informací o nabízených pozicích a stanovených lhůtách pro podávání přihlášky najdete na oficiálních internetových stránkách Rady EU.