Skip to main content
Photo: Marie-Françoise Plissart © Photo: Marie-Françoise Plissart

Harjoittelu Euroopan unionin neuvostossa

Päivitetty viimeksi Keskiviikko, 15/02/2023

EU:n neuvoston pääsihteeristö tarjoaa vuosittain neljä erilaista harjoittelujaksoa: palkallinen harjoittelu, palkaton harjoittelu, kansallisten hallinnon alan oppilaitosten opiskelijoiden harjoittelu ja erityisohjelmat vammaisille harjoittelijoille.

Harjoittelijana Euroopan unionin neuvostossa (epävirallisesti myös EU:n neuvosto) saat

  • ensikäden kokemusta EU:n neuvoston pääsihteeristön työstä
  • tietoa ja näkemystä EU:n toimielinten prosesseista ja toimintatavoista
  • tilaisuuden osallistua neuvoston päivittäiseen toimintaan
  • mahdollisuuden työskennellä monikulttuurisessa, -kielisessä ja -etnisessä toimintaympäristössä.

Lisätietoa neljästä erilaisesta harjoittelujaksosta on saatavilla seuraavista linkeistä: 

Harjoittelijat sijoitetaan eri osastoille ja osaksi tiettyä tiimiä. Heidän tehtäviinsä voi kuulua osallistuminen kokouksiin, pöytäkirjojen laatiminen, valmistelutöiden hoitaminen tai tiettyä aihetta koskevien selvitysten tekeminen.

Kuka voi hakea?

Kelpoisuusvaatimukset: 

  • Hakijan on oltava jonkin EU-maan tai EU-jäsenyysneuvottelut päätökseen saattaneen ehdokasmaan kansalainen.
  • Hakijalla on oltava vähintään kahden EU:n virallisen kielen erittäin hyvä taito. Koska englantia ja ranskaa käytetään laajalti neuvoston pääsihteeristön sisäisessä viestinnässä, vaatimuksena on hyvä englannin tai ranskan kielen taito.

Useimmilla hakijoilla on oikeustieteen, valtiotieteen, kansainvälisten suhteiden, EU-opintojen tai taloustieteen tutkinto. Harjoittelijoiksi otetaan myös henkilöitä, joilla on tutkinto joltakin muulta alalta, kuten kääntäminen, henkilöstöhallinto, viestintä, kasvatustiede, tietojenkäsittelytiede, graafinen suunnittelu, multimedia, maatalousteknologia, biotekniikka, terveys ja elintarviketurvallisuus, energianhallinta, ympäristö sekä ilmailu- ja avaruustekniikka.
 
Harjoittelijoiksi ei oteta hakijoita, jotka ovat jo suorittaneet yli 6 viikon harjoittelun (palkallisen tai palkattoman) tai olleet työssä yli 6 viikkoa jossakin EU:n toimielimessä, elimessä, virastossa tai toimistossa.

Aikataulu

Harjoittelumahdollisuudet on jaettu 2 eri jaksolle, joiden kummankin pituus on 5 kuukautta:

  • 1. helmikuuta – 30. kesäkuuta (ensimmäinen jakso)
  • 1. syyskuuta – 31. tammikuuta (toinen jakso)

Milloin hakemus on jätettävä?

Lisätietoja eri harjoittelupaikkoja koskevien hakemusten jättämisen määräajoista saa EU:n neuvoston viralliselta verkkosivustolta.