Skip to main content
Photo: Marie-Françoise Plissart © Photo: Marie-Françoise Plissart

Stažēšanās Eiropas Savienības Padomē

Pēdējās atjaunināšanas datums trešdiena, 15/02/2023

Katru gadu Padomes Ģenerālsekretariāts (PĢS) piedāvā četru veidu stažēšanos: apmaksāta un neapmaksāta stažēšanās, valsts administrācijas skolu studentiem paredzēta stažēšanās un īpašas programmas stažieriem ar invaliditāti.

Kā praktikantam Eiropas Savienības Padomē (kas neformāli tiek dēvēta vienkārši par Padomi), tev būs iespēja:

  • iegūt personisku pieredzi Padomes ģenerālsekretariātā (PĢS);
  • iegūt zināšanas par ES un ieskatu ES iestāžu procesos un politikā;
  • piedalīties Padomes ikdienas darbā;
  • strādāt daudzkultūru, daudzvalodu un etniski daudzveidīgā vidē.

Plašāku informāciju par četriem stažēšanās veidiem var iegūt zemāk sniegtajās saitēs. 

Stažieri būs piesaistīti kādam departamentam un strādās komandā, uz kuru viņi tiks norīkoti. Stažiera pienākumi var ietvert sanāksmju apmeklēšanu, protokolēšanu, sagatavošanas darbu veikšanu vai izpēti par konkrētu tematu.

Kas drīkst pieteikties?

Atbilstības kritēriji: 

  • tev jābūt ES pilsonim vai no kandidātvalsts, kas pabeigusi sarunas par pievienošanos ES.
  • tiek prasītas ļoti labas vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanas. Ņemot vērā to, ka PĢS iekšējai saziņai plaši izmanto angļu un franču valodu, vajadzīgas labas angļu vai franču valodas zināšanas.

Lielākajai daļai pretendentu ir kvalifikācija tieslietās, politiskajās zinātnēs, starptautiskajās attiecībās, ES studijās un ekonomikā, bet, protams, tava kvalifikācija var būt arī citās jomās, piemēram, tulkošana, cilvēkresursu vadība, komunikācija, izglītība, datorzinātnes, grafiskais dizains, multimediji, lauksaimniecības tehnoloģijas, bioķīmijas inženierija, veselības un pārtikas drošums, energovadība, vide vai kosmiskās aviācijas inženierija.
 
Pieteikties vari vien tad, ja iepriekš neesi jau piedalījies jebkāda veida apmācībā (apmaksātā vai neapmaksātā) vai strādājis kādā ES iestādē, struktūrā, aģentūrā vai birojā ilgāk par sešām nedēļām.

Laika grafiks

Stažēšanās notiek divos dažādos periodos, katrs no tiem ilgst piecus mēnešus:

  • no 1. februāra līdz 30. jūnijam (pirmais periods),
  • no 1. septembra līdz 31. janvārim (otrais periods).

Kad pieteikties?

Lai iegūtu sīkāku informāciju par dažādām pozīcijām un termiņiem pieteikuma iesniegšanai, regulāri ielūkojieties ES Padomes oficiālajā tīmekļvietnē.