Skip to main content
© xandro Vandewalle- Unsplash © xandro Vandewalle- Unsplash

Príomhchathair Óige nó Chultúir na hEorpa

An nuashonrú is déanaí an An Déardaoin, 23/03/2023

Is smaoineamh iontach i gcónaí é cuairt a thabhairt ar chathair Eorpach. B'fhéidir gur mhaith leat rud éigin breise a bhaint as do chuairt? Féach clár na gcathracha a toghadh mar Phríomhchathracha Cultúir nó Óige.

Príomhchathracha Cultúir na hEorpa

Dírítear go hiondúil i gcúrsaí a bhaineann leis an Eoraip ar an bpolaitíocht nó ar an ngeilleagar, ach tá sé in am anois aird a tharraingt ar shaibhreas agus ar éagsúlacht na gcultúr Eorpach trí chéile.

Sin é an smaoineamh a bhí ag Melina Mercouri agus Jack Lang (Airí Cultúir sa Ghréig agus sa Fhrainc) in 1985 nuair a leag siad síos bunchlocha an tionscnaimh Príomhchathracha Cultúir na hEorpa

Roghnaítear Príomhchathracha Cultúir na hEorpa ceithre bliana roimh ré trí chomórtas a eagraítear ar an leibhéal náisiúnta ach ina leantar na critéir chéanna, a shainítear ar an leibhéal Eorpach. Bíonn na cathracha a roghnaítear ar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa ar feadh 12 mhí. 

Teastaíonn tiomantas láidir chun an teideal seo a bhaint amach; is gá sraith imeachtaí cultúir a eagrú sa cheantar agus iad leagtha amach i gcomhthéacs Eorpach. 

Ainmníodh os cionn 60 cathair go dtí seo agus bhí deis acu leis an onóir sin tairbhe a bhaint as torthaí dearfacha: ó bhorradh faoin turasóireacht go dtí feabhas ar thuiscint na n-áitritheoirí, ón méadú ar a gclú idirnáisiúnta go dtí an méadú ar bhraistint mhuintearais na saoránach le comhlimistéar Eorpach.

Is iad Rijeka (An Chróit) agus Gaillimh (Éire) Príomhchathracha Cultúir na hEorpa 2020. 

Faigh tuilleadh amach faoina gclár cultúir anseo agus féach ar ár n-alt a bhaineann le láithreáin an Lipéid Oidhreachta Eorpaigh chun cur le do liosta de láithreáin chultúrtha le cuairt a thabhairt orthu timpeall an Aontais Eorpaigh.

 

Príomhchathair Óige na hEorpa

Cuireadh seo ar bun mar thionscnamh de chuid Fhóram Eorpach na hÓige (ardán ar a dtugtar le chéile comhairlí náisiúnta óige agus eagraíochtaí neamhrialtasacha idirnáisiúnta don óige) in 2009. Cúig bliana ina dhiaidh sin, in 2014, thug an Chomhdháil um Údaráis Áitiúla agus Réigiúnacha na hEorpa de chuid Chomhairle na hEorpa aitheantas oifigiúil don teideal Príomhchathair Óige na hEorpa, agus í mar chomhpháirtí sa tionscnamh. 

Cad is brí le bheith mar Phríomhchathair Óige na hEorpa don bhliain? Faoi mar atá luaite ag Fóram Eorpach na hÓige, ceapadh an duais chun cumhacht a thabhairt do dhaoine óga, rannpháirtíocht na n-óg a spreagadh agus an fhéiniúlacht Eorpach a neartú. 

Dá bhrí sin, d’fhéadfadh sé go roghnófaí aon chathair san Eoraip a dhíríonn ar dheis a thabhairt do dhaoine óga a gcion a dhéanamh, labhairt amach, agus smaointe a roinnt sna réimsí uile. Caithfidh siad féachaint sa treo céanna: a gcathair agus a sochaí a athrú agus a fheabhsú ar bhonn polaitiúil, cultúrtha agus eacnamaíoch. 

Ba é Rotterdam, cathair chalafoirt san Ísiltír, an chéad chathair a bhain amach an teideal, agus chuir sé clár i láthair ar féidir cur síos a dhéanamh air le dhá fhocal: DO DHOMHAN. Bhí sé mar sprioc go mbeadh daoine óga sa limistéar (idir 12 agus 27) rannpháirteach trí bhreis is 500 gníomhaíocht. 

Is é Amiens na Fraince Príomhchathair Óige na hEorpa in 2020, agus tá imeachtaí ceoil, amharclannaíochta agus féilte pictiúrlainne sa chlár.

Toghtar Príomhchathracha Óige na hEorpa thart ar dhá bhliain roimh ré. Má cheapann tusa go bhféadfadh do chathair féin iarratas a dhéanamh, déan cinnte de go seiceálann tú na riachtanais agus cuimhnigh ar iarratas a chur isteach! I gcuid mhaith cásanna, bíonn eagraíochtaí óige ag obair as lámh a chéile lena mbardais.


Féadfaidh tú dul anseo, áit a bhfaighidh tú léargas ar Phríomhchathracha Óige na hEorpa roimhe seo agus sa todhchaí.