Skip to main content
© xandro Vandewalle- Unsplash © xandro Vandewalle- Unsplash

Būt par Eiropas jaunatnes vai kultūras galvaspilsētu

Pēdējās atjaunināšanas datums ceturtdiena, 23/03/2023

Apmeklēt kādu Eiropas pilsētu vienmēr ir lieliska ideja! Vēlies bagātināt savu pieredzi? Skati to pilsētu programmu, kuras ir izraudzītas par kultūras vai jaunatnes galvaspilsētu.

Eiropas kultūras galvaspilsētas

Eiropas jautājumos uzmanība parasti tiek pievērsta politikai vai ekonomikai. Laiks uzsvērt Eiropas kultūru bagātību un daudzveidību.

Tāda bija Melinas Merkuri (Melina Mercouri) un Džeka Langa (Jack Lang) (attiecīgi Grieķijas un Francijas kultūras ministru) ideja, kad viņi lika pamatus iniciatīvai “Eiropas kultūras galvaspilsētas” 1985. gadā. 

Eiropas kultūras galvaspilsētas tiek izvēlētas četrus gadus iepriekš nacionālu konkursu ietvaros, piemērojot vienādus, Eiropas līmenī noteiktus kritērijus. Ievēlētās pilsētas uz 12 mēnešiem iegūst Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu. 

Šis nosaukums uzliek nopietnas saistības. Ir jāgādā par kultūras pasākumu organizēšanu šajā reģionā un par to, lai tie iederētos Eiropas kontekstā. 

Līdz šim ir izraudzītas vairāk nekā 60 pilsētas, un tās ir sasniegušas daudzus pozitīvus rezultātus: pieaudzis tūrisms, nostiprinājies starptautiskais profils un iedzīvotāji pauž atzinību un lielākā mērā jūtas piederīgi kopīgai Eiropas telpai.

Eiropas kultūras galvaspilsētas 2020. gadā ir Rijeka (Horvātija) un Galveja (Īrija). 

Vari skatīt šo pilsētu programmu un lasīt mūsu rakstu par objektiem, kam piešķirta Eiropas mantojuma zīme, lai paplašinātu tādu kultūras objektu sarakstu, kurus vari apmeklēt ES.

 

Eiropas Jaunatnes galvaspilsētas

Šī iniciatīva aizsākās 2009. gadā Eiropas Jaunatnes forumā (platforma, kas apvieno nacionālās jaunatnes padomes un starptautiskas jaunatnes NVO Eiropā). Piecus gadus vēlāk, 2014. gadā, Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress oficiāli atzina titulu “Eiropas Jaunatnes galvaspilsēta”, tādējādi kļūstot par iniciatīvas partneri. 

Ko nozīmē gada Eiropas Jaunatnes galvaspilsēta? Tieši citējot Eiropas Jaunatnes forumu, balva ir paredzēta, lai autonomizētu jauniešus, veicinātu jauniešu līdzdalību un stiprinātu Eiropas identitāti. 

Visas Eiropas pilsētas, kuras vēlas dot jauniešiem iespēju piedalīties, izteikties un dalīties idejās visās jomās, var tikt izvēlētas. Mērķim ir jābūt vienam: pilsētu un sabiedrību mainīt un uzlabot politiski, kulturāli un ekonomiski. 

Pirmā pilsēta, kas ieguva titulu, bija Roterdama, Nīderlandes ostas pilsēta, kuras programmu var rezumēt divos vārdos: TAVA PASAULE. Mērķis bija iesaistīt jauniešus vecumā no 12 līdz 27 gadiem vairāk nekā 500 pasākumos. 

Pilsēta, kas izraudzīta 2020. gadā, ir Amjēna (Francija), karas programma paredz mūzikas pasākumus, teātra un kino festivālus.

Eiropas Jaunatnes galvaspilsētas tiek ievēlētas aptuveni 2 gadus iepriekš. Ja domā, ka jūsu pilsēta varētu izvirzīt savu kandidatūru, ātri iepazīsties ar prasībām un iesniedziet pieteikumu! Daudzos gadījumos jaunatnes organizācijas cieši sadarbojas ar savām pašvaldībām.


Vari skatīt te agrākās un nākamās Eiropas jaunatnes galvaspilsētas.