Skip to main content
© xandro Vandewalle- Unsplash © xandro Vandewalle- Unsplash

Europska prijestolnica mladih ili kulture

Posljednje ažuriranje četvrtak, 23/03/2023

Obilazak europskih gradova uvijek je odlična ideja. Želite iskusiti nešto posebno? Provjerite programe gradova koji su izabrani za prijestolnicu kulture ili mladih.

Europske prijestolnice kulture

Kad je riječ o europskim pitanjima, naglasak je obično na politici ili ekonomiji, a sad je vrijeme da se istaknu bogatstvo i raznolikost europskih kultura.

To je bio plan Meline Mercouri i Jacka Langa (ministara kulture Grčke i Francuske) kad su 1985. pokrenuli inicijativu Europske prijestolnice kulture

Europske prijestolnice kulture odabiru se četiri godine unaprijed u okviru natjecanja na nacionalnoj razini, ali prema istim kriterijima definiranima na europskoj razini. Odabrani gradovi postaju Europska prijestolnica kulture na 12 mjeseci. 

Ta titula podrazumijeva veliku odgovornost: na toj lokaciji treba organizirati niz kulturnih događanja stavljenih u europski kontekst. 

Dosad je prijestolnicom kulture imenovano više od 60 gradova, koji su od toga ostvarili brojne pozitivne koristi: od poticaja turizmu do većeg uvažavanja stanovnika, od veće vidljivosti na međunarodnoj razini do većeg osjećaja pripadnosti građana zajedničkom europskom području.

Europske su prijestolnice kulture 2020. Rijeka (Hrvatska) i Galway (Irska). 

Saznajte više o njihovim kulturnim programima i pročitajte naš članak o lokalitetima s oznakom europske baštine kako biste otkrili nove kulturne lokalitete u EU-u vrijedne obilaska.

 

Europska prijestolnica mladih

Ta je inicijativa započela 2009. na Europskom forumu mladih (platformi koja okuplja nacionalna vijeća mladih i međunarodne nevladine organizacije mladih u Europi). Pet godina nakon toga, 2014., Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe službeno je priznao titulu Europske prijestolnice mladih i tako postao partner te inicijative. 

Što znači biti Europska prijestolnica mladih određene godine? Kako je rečeno na Europskom forumu mladih, ta je nagrada osmišljena radi osnaživanja mladih, poticanja njihova sudjelovanja i jačanja europskog identiteta. 

Stoga mogu biti odabrani svi europski gradovi koji nastoje mladima omogućiti da daju doprinos, iznose mišljenja i razmjenjuju ideje u svim područjima. Cilj im mora biti isti: političke, kulturne i gospodarske promjene i poboljšanja u njihovim gradovima i društvima. 

Prvi grad koji je proglašen prijestolnicom mladih bio je Rotterdam, lučki grad u Nizozemskoj, koji je izložio program koji se može sažeti u dvije riječi: VAŠ SVIJET. Cilj mu je bio uključiti mlade (u dobi od 12 do 27 godina) s područja grada u više od 500 aktivnosti. 

Europska je prijestolnica mladih 2020. francuski grad Amiens, koji provodi program s glazbenim događanjima te kazališnim i kinematografskim festivalima.

Europske prijestolnice mladih biraju se oko dvije godine unaprijed. Smatrate li da bi vaš grad mogao biti kandidat, provjerite uvjete i prijavite ga! U mnogim slučajevima organizacije mladih blisko surađuju sa svojim općinama.


Ovdje možete pronaći pregled prošlih i budućih odabranih europskih prijestolnica mladih.