Skip to main content
© xandro Vandewalle- Unsplash © xandro Vandewalle- Unsplash

Európske hlavné mesto mládeže alebo kultúry

Posledná aktualizácia štvrtok, 23/03/2023

Návšteva európskeho mesta je vždy skvelý nápad. Chceš si to užiť ešte viac? Pozri si program miest, ktoré boli vybrané ako hlavné mestá kultúry alebo mládeže.

Európske hlavné mestá kultúry

V európskych záležitostiach sa pozornosť obyčajne sústreďuje na politiku alebo ekonomiku, no teraz je načase zdôrazniť bohatstvo a rozmanitosť európskych kultúr.

To bolo myšlienkou Meliny Mercouriovej a Jacka Langa (ministrov kultúry Grécka a Francúzska), ktorí v roku 1985 založili iniciatívu Európskych hlavných miest kultúry

Európske hlavné mestá kultúry sa vyberajú štyri roky vopred v rámci súťaže organizovanej na vnútroštátnej úrovni, ale na základe jednotných kritérií vymedzených na európskej úrovni. Zvolené mestá sa stanú Európskym hlavným mestom kultúry na obdobie 12 mesiacov. 

Získať tento titul si vyžaduje mnoho úsilia; v danej oblasti treba zorganizovať súbor kultúrnych podujatí zasadených do európskeho kontextu. 

Doposiaľ bolo nominovaných vyše 60 miest a okrem tejto cti im to prinieslo aj pozitívne výsledky: intenzívnejší cestovný ruch, uznanie od miestneho obyvateľstva, medzinárodnú prestíž i posilnený pocit občanov, že patria do spoločného európskeho priestoru.

Európskymi hlavnými mestami kultúry na rok 2020 sú Rijeka (Chorvátsko) a Galway (Írsko). 

Viac o ich kultúrnom programe nájdeš tu a v našom článku o lokalitách so značkou „Európske dedičstvo“ sa môžeš inšpirovať, ktoré kultúrne atrakcie v EÚ ešte navštíviť.

 

Európske hlavné mesto mládeže

Začalo sa to iniciatívou Európskeho fóra mládeže (platforma združujúca národné rady mládeže a medzinárodné mládežnícke mimovládne organizácie v Európe) v roku 2009. O päť rokov neskôr, v roku 2014, Kongres miestnych a regionálnych samospráv Európy oficiálne uznal značku „Európske hlavné mesto mládeže“ a stal sa partnerom iniciatívy. 

Čo to znamená, keď sa mesto v danom roku stane európskym hlavným mestom mládeže? Podľa slov Európskeho fóra mládeže má toto ocenenie posilniť postavenie mladých ľudí, ich angažovanosť i európsku identitu. 

Môže teda byť vybrané ktorékoľvek európske mesto, ktoré sa snaží dať mládeži príležitosť prispieť, prehovoriť a podeliť sa o svoje názory vo všetkých oblastiach. Smerovanie musia mať rovnaké: ide o politickú, kultúrnu a hospodársku premenu a zlepšovanie daného mesta i spoločnosti. 

Prvým mestom, ktoré tento titul získalo, bol holandský prístav Rotterdam – predstavil program, ktorý sa dá zhrnúť do dvoch slov: TVOJ SVET. Cieľom bolo zapojiť mladých ľudí (vo veku 12 až 27 rokov) na území mesta do vyše 500 aktivít. 

Európskym hlavným mestom mládeže na rok 2020 je Amiens (Francúzsko), ktorý realizuje program zahŕňajúci hudobné podujatia, divadelné a filmové festivaly.

Európske hlavné mestá mládeže sa vyberajú približne 2 roky vopred. Ak si myslíš, že by sa mohlo prihlásiť aj tvoje mesto, over si požiadavky a porozmýšľaj nad predložením prihlášky! Mládežnícke organizácie často spolupracujú s miestnymi samosprávnymi orgánmi.


Tu nájdeš prehľad minulých a budúcich vybraných Európskych hlavných miest mládeže.