Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Young person icon
Pro jednotlivce

Další informace, jak se aktivně zapojit, zaregistrovat a přihlásit se do osobního účtu.


Organisation icon
Pro organizace

Další informace o tom, jak se aktivně zapojit a využívat portál pro organizace.


O nás

Jste ve věku od 18 do 30 let a hledáte příležitost, jak pomoci lidem ve svém okolí v Evropě či mimo ni?

Využijte financování a podporu Evropského sboru solidarity, jehož posláním je pomáhat mladým lidem zapojit se do veřejně prospěšných projektů v zahraničí či v jejich domovské zemi. 

Účast na našich projektech pro vás bude inspirací, která vám pomůže k osobnímu růstu, a příležitostí ke změně a rozvoji vašich dovedností a kompetencí. 

Jakým činnostem se můžete věnovat?

Nabízíme: 

  • Dobrovolnictví
  • Stáže (stáže mohou díky financování z rozpočtu z předchozího programu v letošním roce stále probíhat, ale vezměte prosím na vědomí, že v novém programu na období 2021-2027 již nebudou) 
  • Pracovní místa (pracovní místa lze díky financování z rozpočtu z předchozího programu v letošním roce stále nabízet, ale vezměte prosím na vědomí, že v novém programu na období 2021-2027 již nebudou)
  • Místní solidární projekty 

Mohou se týkat široké škály témat – vzdělávání a odborné přípravy, občanství a demokratické účasti, životního prostředí a ochrany přírody, migrace, kultury a mnoha dalších. 

Jak postupovat?

Prostředky Evropského sboru solidarity jsou poskytovány organizacím formou grantů prostřednictvím výzev k předkládání návrhů. 

Mladí jednotlivci, kteří se chtějí do některé z nabízených činností zapojit, se musí zaregistrovat na portálu Evropského sboru solidarity. Portál Evropského sboru solidarity umožňuje mladým zájemcům a organizacím, jimž byl udělen grant, se vzájemně najít, komunikovat a činnost realizovat.

Kdo Sbor solidarity řídí?

Evropský sbor solidarity řídí Evropská komise.

S jeho realizací pomáhá celá řada subjektů: