Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Euroopa solidaarsuskorpusega liitumisest saadav kasu

Euroopa solidaarsuskorpuse projektis osalemine on märkimisväärne saavutus iga noore inimese jaoks. See võib anda eelise mõnele töökohale kandideerimisel ning aitab sind kõrgkooli sisseastumisel. Euroopa solidaarsuskorpus võib sulle olla uueks võimaluseks tähendusrikkas tegevuses osalemisel, mis võib osutuda sinu tööalase karjääri lävepakuks.

Pärast projektis osalemist on sul õigus saada tunnistus, mis kinnitab sinu osalemist. Saad seda kasutada, kui kandideerid mõnele töökohale või soovid jätkata oma õpinguid.

Euroopa solidaarsuskorpuses saad lisaks tulevastele karjääriga seotud väljavaadetele ka muude hüvede paketi, mis sõltub projektist, kus sa osaled. See sõltub ka sellest, kas osaled korpuse raames vabatahtlikus tegevuses või tööprojektis.

Kui otsustad osaleda vabatahtlikus tegevuses, ei saa sa palka, kuid sinu reisi-, majutus- ja elamiskulud kaetakse, samuti on sul kindlustuskate kogu tegevuse kestuse ajaks. Sa saad asjakohase koolituse enne tegevuse algust ning pärast seda, kui oled tegevuspaika kohale jõudnud.

Õpipoisiõppes või praktikas osalejatega sõlmitakse mõnedes riikides tööleping kooskõlas asjaomase riigi õigusaktidega. Sulle makstakse päevaraha.

Tööprojektis osalejatega sõlmitakse vastavalt kohalikele seadustele, õigusaktidele ja kollektiivlepingutele alati ametlik tööleping ning nad saavad palka.