Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Přínos účasti v evropském sboru solidarity

Účast na projektu v rámci evropského sboru solidarity je cennou zkušeností pro každého mladého člověka, a to v mnoha směrech. Výhodou není jen to, že si zkušenost můžete uvést ve svém životopise a získat tak snadněji práci. Také vám to může pomoci při přijímacích zkouškách na vysokou školu. Zároveň je to úžasná příležitost, jak se zapojit do smysluplné činnosti a zjistit, čemu byste se v životě chtěli věnovat.

Po ukončení vašeho působení v konkrétním projektu máte právo získat certifikát stvrzující vaši účast. Ten vám může posloužit při získání pracovního místa či jako doklad o praxi při přijímacích zkouškách.

Kromě těchto praktických výhod bude pro vás účast v evropském sboru solidarity přínosem i v dalším směru - vše závisí na tom, jakou činnost si zvolíte. Zda dobrovolnickou či profesní.p>

Pokud se rozhodnete pro dobrovolnickou, budete činnost vykonávat zdarma, ale budete moci vycestovat do zahraničí, kde vám bude hrazeno ubytování, pojištění na dobu vašeho působení a bude vám poskytován určitý finanční příspěvek. Kromě toho budete nejprve zaškoleni, a to před odjezdem do zahraničí i na místě.

Pokud se rozhodnete vyjet na stáž či učňovskou přípravu, budete v některých zemích muset podepsat pracovní smlouvu, která se bude řídit místními právními předpisy. V tomto případě vám bude poskytován denní příspěvek na úhradu životních nákladů.

Pokud se rozhodnete pro profesní činnost, budete muset vždy uzavřít náležitou pracovní smlouvu a budete dostávat plat v souladu s místními právními předpisy a pravidly kolektivních smluv.