Skip to main content

Eiropas Solidaritātes korpuss

Kopā mēs varam.

Ko tev dod dalība Eiropas Solidaritātes korpusā

Dalība Eiropas Solidaritātes korpusā katram jaunietim ir vērtīga pieredze. Tā ir noderīga, piesakoties uz darba vai studiju vietu. Eiropas Solidaritātes korpuss var būt jauna iespēja apliecināt sevi un līdz ar to pārliecināt nākamos darba devējus.

Projekta beigās tu saņemsi dalības apliecību, kuru varēsi likt lietā, kandidējot uz darba vai studiju vietu.

Līdz ar to tu uzlabo ne tikai savas ar darbu saistītās izredzes — Eiropas Solidaritātes korpuss tev sniedz daudz citu priekšrocību atkarībā no tā, kāda veida projektā tu piedalies. Tas ir atkarīgs arī no tā, vai iesaisties brīvprātīga darba projektā vai profesionālā projektā.

Kā brīvprātīgais tu nesaņemsi nekādu algu, bet ceļa, mītnes un uztura izdevumi, kā arī apdrošināšanas izdevumi attiecīgo darbību norises laikā tiks segti. Pirms projekta sākuma un uzreiz pēc ierašanās tu saņemsi attiecīgu apmācību.

Prakse vai mācekļa darbs dažās valstīs dalībniekiem norisināsies, pamatojoties uz darba līgumu, kas noslēgts atbilstīgi uzņemošās valsts normatīvajiem aktiem. Tu saņemsi iztikas līdzekļus.

Dalībnieki, kam tiek piedāvāta darba vieta, saņem oficiālu darba līgumu un algu saskaņā ar vietējiem likumiem, noteikumiem un koplīgumiem.