Skip to main content

Evropska solidarnostna enota

Močnejši skupaj

Ugodnosti in koristi sodelovanja v evropski solidarnostni enoti

Udeležba v evropski solidarnostni enoti bo za mladega človeka pomemben dosežek. Predstavljala bo dodatno izkušnjo pri iskanju zaposlitve in bo v pomoč pri vpisu v visokošolsko izobraževanje. Evropska solidarnostna enota bo za mlade priložnost, da opravljajo pomembno delo, ki bi lahko postalo prva stopnica do zaposlitve.

Z udeležbo v projektu boste upravičeni do potrdila, ki bo dokazovalo vaše sodelovanje. Potrdilo vam bo prišlo prav pri iskanju službe ali vpisu študija.

Poleg koristi pri zaposlitvenih obetih vam bo udeležba v evropski solidarnostni enoti prinesla še razne druge ugodnosti, odvisno od vrste projekta, ki se ga boste lotili. Vplivalo bo tudi to, ali sodelujete v prostovoljskem ali poklicnem sklopu evropske solidarnostne enote.

Če se odločite za prostovoljsko dejavnost, vam ne bo pripadala plača, bodo pa zato kriti vsi stroški potovanja, namestitve in hrane ter zavarovanje v času napotitve. Pred začetkom dejavnosti in po vašem prihodu na kraj dejavnosti bo poskrbljeno tudi za ustrezno usposabljanje.

Če se odločite za vajeništvo ali delovno prakso, vam bodo v nekaterih državah ponudili pogodbo o zaposlitvi v skladu s predpisi posamezne države gostiteljice. Poskrbljeno bo tudi za dodatek za bivanje.

Udeleženci, ki se odločijo za napotitev na delovno mesto, bodo vedno prejeli uradno pogodbo o zaposlitvi in plačo v skladu z lokalnimi predpisi, ureditvijo in kolektivnimi pogodbami.