Skip to main content
EU Aid Volunteers

EU Aid Volunteers

ES palīdzības brīvprātīgie ir iniciatīva, kas apvieno brīvprātīgos un organizācijas, lai sniegtu praktisku atbalstu humānās palīdzības projektiem katastrofu skartajās kopienās.

Par mums

Par ko ir runa?

Iniciatīva “ES palīdzības brīvprātīgie” apvieno brīvprātīgos un dažādu valstu organizācijas, lai sniegtu praktisku palīdzību humānās palīdzības projektiem un palīdzētu nostiprināt vietējās rīcībspējas un to iedzīvotāju izturētspēju, kuri ir cietuši katastrofās. Lai tajā piedalītos, brīvprātīgajiem jābūt vecākiem par 18 gadiem un kādas ES dalībvalsts pilsoņiem vai arī tādām personām, kurām ir tiesības ilgtermiņā uzturēties ES. Brīvprātīgie saņem pabalstus, kas sedz ceļa un uzturēšanos izdevumus, apdrošināšanu, pastāvīgas mācības, ikmēneša pabalstu, kā arī pārcelšanās pabalstu ar atgriešanos mājās saistīto izdevumu daļējai segšanai.

Kā mēs palīdzam?

ES palīdzības brīvprātīgo iniciatīva atbalsta humānās palīdzības organizācijas. Projekti, kurus saskaņā ar iniciatīvu īsteno ES un ārpus ES bāzētas partnerorganizācijas, tiecas stiprināt ārpus ES esošu organizāciju spējas sagatavoties humanitārajām krīzēm un reaģēt uz tām, kā arī panākt uzlabojumus brīvprātīgo pārvaldībā. Iniciatīva arī nodrošina finansējumu ES bāzētām organizācijām, lai stiprinātu to tehniskās spējas un ļautu tām ievērot standartus un procedūras, kas noteiktas attiecībā uz brīvprātīgo norīkošanu.

Organizācijām, kas norīko brīvprātīgos, ir jāievēro iniciatīvas standarti brīvprātīgo pārvaldības jomā un jāiziet sertifikācijas process, pirms tās var nākt klajā ar priekšlikumu par brīvprātīgo norīkošanu

Iniciatīva “ES palīdzības brīvprātīgie”:

  • ļauj Eiropas iedzīvotājiem kļūt par brīvprātīgajiem, lai piedalītos visā pasaulē organizētos humanitāros projektos, un tā apliecināt solidaritāti ar personām, kam palīdzība ir vajadzīga visvairāk;
  • norīko labi sagatavotus un apmācītus brīvprātīgos, lai palīdzētu iedzīvotājiem, kuri cietuši no katastrofām;
  • nostiprina vietējā personāla spējas un humanitāro organizāciju brīvprātīgo komandu spējas katastrofu skartajās valstīs;
  • piedāvā tehnisku palīdzību organizācijām ar mītni Eiropā, lai stiprinātu to spējas un ļautu tām piedalīties iniciatīvā “ES palīdzības brīvprātīgie”.

Nākamie posmi

Drīzumā regula par Eiropas Solidaritātes korpusu laikposmā 2021-2027, iniciatīva “ES palīdzības brīvprātīgie” ietvers ES Solidaritātes korpusa programmu kā jaunu sadaļu. No 2021. gada janvāra EAC ĢD būs atbildīgs par jauniešu brīvprātīgā darba aktivitātēm humānās palīdzības jomā. 

Lai uzzinātu vairāk par iniciatīvas “ES palīdzības brīvprātīgie” projektiem un sava projekta vadības nolūkā – ja esat saņēmējs –, apmeklējiet iniciatīvai veltīto platformu.