Skip to main content
EU Aid Volunteers

EU Aid Volunteers

Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus on algatus, mis viib omavahel kokku vabatahtlikud ja organisatsioonid, et pakkuda praktilist tuge humanitaarabiprojektidele ning abistada katastroofides kannatada saanud inimesi.

Tutvustus

Mis see on?

Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus viib omavahel kokku eri riikide vabatahtlikud ja organisatsioonid, pakub praktilist tuge humanitaarabiprojektidele ning aitab kaasa katastroofi tõttu kannatanud kogukondade suutlikkuse ja vastupanuvõime suurendamisele. ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlevas algatuses saavad osaleda vanemad kui 18 aastased ELi liikmesriigi kodanikud või pikaajalised ELi elanikud. Nende majutus-, reisi-, kindlustus- ja õppekulud kaetakse ning neile makstakse ka igakuist toetust ja koju tagasipöördumise hõlbustamiseks ümberasumistoetust.

Millist abi pakutakse?

Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus toetab humanitaarabiorganisatsioone. Humanitaarabikorpuse projekte viivad ellu ELis või mujal asuvate organisatsioonide partnerid ning nende eesmärk on suurendada ELi-väliste organisatsioonide võimet humanitaarkriisideks valmistuda ja neile reageerida ning vabatahtlikke juhtida. See toetab ka tehnilise abi andmist ELis asuvatele organisatsioonidele, et suurendada nende tehnilist suutlikkust ja aidata täita ELi humanitaarabi vabatahtlike lähetamise puhul kehtivaid norme ja menetlusi.

Vabatahtlikke lähetada soovivad organisatsioonid peavad enne vabatahtlike lähetamise taotluse esitamist täitma vabatahtlike juhtimise suhtes kehtivad algatuse nõuded ja läbima sertifitseerimisprotsessi

ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlev algatus pakub:

  • Euroopa kodanikele võimalusi hakata humanitaarabi vabatahtlikuks ja osaleda humanitaarabiprojektides kogu maailmas, et näidata üles solidaarsust nendega, kes seda kõige enam vajavad;
  • katastroofis kannatada saanud kogukondadele professionaalset tuge, st koolitatud ja hästi ettevalmistatud vabatahtlikke;
  • võimalusi suurendada katastroofi tõttu kannatada saanud riikide abiorganisatsioonide töötajate ja vabatahtlike suutlikkust;
  • tehnilist tuge Euroopas asuvatele organisatsioonidele, et neil oleks ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlevas algatuses osalemiseks rohkem võimalusi.

Järgmised sammud

Uue Euroopa solidaarsuskorpuse määrusega aastateks 2021–2027 lisatakse ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlev algatus Euroopa solidaarsuskorpuse programmi kui uus tegevussuund. Alates 2021. aasta jaanuarist vastutab hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat noorte vabatahtliku tegevuse eest humanitaarabi valdkonnas. 

Külastage palun Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse platvormi, kui soovite lisateavet Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse projektide kohta või juhtida oma projekti (kui olete toetusesaaja).