Skip to main content

Europos solidarumo korpusas

GALIA VEIKTI DRAUGE.

Europos solidarumo korpuso projektų rūšys

Šiame sąraše išvardytos projektų, kuriuos galėtų remti Europos solidarumo korpusas, rūšys. Šis sąrašas nėra išsamus, plėtojant iniciatyvą jis gali būti keičiamas.

Įtrauktis

Tai plati tema, apimanti tokius klausimus kaip darbas su neįgaliais asmenimis arba asmenimis, kuriems reikia daugiau pagalbos, kova su diskriminacija ir netolerancija, darbas su mažumų grupėmis, pavyzdžiui, romais, religijų ir kartų santykių klausimai.

Pabėgėlių ir migrantų priėmimas ir integracija

Padėti priimti naujus į Europą atvykusius žmones ir suteikti jiems saugumo, padėti juos integruoti į Europos bendruomenes.

Pilietiškumas ir demokratinis dalyvavimas

Dirbti žmogaus teisių, teisingumo ir teisinių klausimų srityje, padėti žmonėms geriau suprasti demokratinius procesus ir sprendimų priėmėjus.

Nelaimių prevencija ir atkūrimas

Padėti bendruomenėms išvengti nustatytos gaivalinių nelaimių rizikos arba padėti bendruomenėms atsigauti po gaivalinių nelaimių. Pastaba. Europos solidarumo korpuso narių nebus prašoma teikti kokių nors paslaugų, susijusių su greitu reagavimu į nelaimes. Tokio pobūdžio užduotis ir toliau atliks specialiai parengti ir patyrę asmenys, galintys tokioje pavojingoje aplinkoje veikti saugiai.

Aplinka ir gamtos apsauga

Įvairių sričių, pavyzdžiui, žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, projektai, susiję su klimato kaita, energetika ir gamtos ištekliais.

Sveikata ir gerovė

Projektai, kuriais siekiama apskritai gerinti sveikatą ir gerovę, pavyzdžiui, sveikos gyvensenos ir vyresnių žmonių aktyvumo projektai.

Švietimas ir mokymas

Projektai gali būti skirti įvairioms su švietimu susijusioms temoms, pavyzdžiui, kova su mokyklos nebaigimu, pagrindinių gebėjimų, pavyzdžiui, matematikos arba IT sričių, gerinimas, užsienio kalbų mokymas.

Užimtumas ir verslumas

Projektai, kuriais sprendžiami su nedarbu susiję klausimai, žmonėms padedama ugdyti verslumą.

Kūrybiškumas ir kultūra

Naudoti kūrybą ir kultūrą darbe su bendruomenėmis siekiant spręsti įvairias problemas.

Sportas

Didinti įtrauktį, suteikti lygias galimybes, skatinti sportuoti, skatinti mėgėjišką sportą.