Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

Typer av projekt för den europeiska solidaritetskåren

Här ser du några typer av projekt som den europeiska solidaritetskåren kan stödja. Listan är inte uttömmande och kan ändras i takt med att initiativet utvecklas.

Inkludering

Detta är ett brett område och kan handla om att hjälpa personer med funktionsnedsättning och andra som behöver hjälp, bekämpa diskriminering och intolerans, arbeta med romer och andra minoritetsgrupper och arbeta med interkulturella, interreligiösa och generationsöverskridande frågor.

Mottagande och integration av flyktingar och migranter

Bidra till ett säkert mottagande för nyanlända personer i Europa och hjälpa dem att integreras i sitt nya samhälle.

Medborgarskap och demokratiskt deltagande

Arbeta med mänskliga rättigheter och rättsliga frågor och hjälpa människor att förstå demokratiska processer och diskutera med beslutsfattare.

Katastrofberedskap och återuppbyggnad

Hjälpa lokalsamhällen att förebygga naturkatastrofer eller att bygga upp samhället igen efter en katastrof. Observera att solidaritetskåren aldrig kommer att delta i akuta insatser, som alltid utförs av särskilt utbildad personal med erfarenhet av farliga miljöer.

Miljö och naturskydd

Projekt om klimat, energi och naturresurser inom bland annat jordbruk, skogsbruk och fiske.

Hälsa och välbefinnande

Projekt som främjar en sund livsstil, aktivt åldrande och andra hälsoinitiativ.

Utbildning

Projekt för att motverka skolavhopp, förbättra elevernas matte- eller it-kunskaper eller undervisa i främmande språk.

Jobb och entreprenörskap

Stöd till projekt för att bekämpa arbetslöshet och främja företagarandan.

Kreativitet och kultur

Hjälpa olika grupper att hantera frågor genom projekt för kreativt skapande och kultur.

Idrott

Projekt som främjar integration, lika möjligheter och idrottsutövande och uppmuntrar idrott på gräsrotsnivå.