Skip to main content

Corpul european de solidaritate

Împreună suntem puternici

Tipuri de proiecte

Această listă include tipurile de proiecte care pot fi sprijinite de Corpul european de solidaritate. Lista nu este exhaustivă și poate fi modificată pe măsură ce inițiativa se dezvoltă.

Incluziune

Această temă vastă acoperă aspecte precum activitățile cu persoane cu dizabilități sau cu nevoi suplimentare de sprijin, combaterea discriminării și a intoleranței, activitățile cu grupuri minoritare, precum romii, chestiuni interculturale, interreligioase și intergeneraționale.

Primirea și integrarea refugiaților și migranților

Primirea persoanelor care vin în Europa și susținerea lor în procesul de integrare în noile comunități.

Cetățenie și participare democratică

Posibilitatea de a lucra în domeniul drepturilor omului și al justiției și de a-i ajuta pe oameni să înțeleagă procesele democratice și să se apropie mai mult de factorii de decizie.

Prevenirea dezastrelor și reconstrucția zonelor afectate

Sprijinirea comunităților în evitarea riscurilor potențiale de dezastre naturale sau în procesul de reconstrucție în urma producerii unor dezastre naturale. Menționăm că participanților din cadrul Corpului european de solidaritate nu li se va cere să furnizeze servicii legate de reacția imediată în caz de dezastre. Aceste sarcini vor fi îndeplinite în continuare de persoane cu experiență, pregătite să intervină în zone periculoase și să acționeze în condiții de siguranță.

Mediu și protecția naturii

Proiecte legate de schimbările climatice, energie și resurse naturale, derulate în diverse domenii precum agricultura, silvicultura și pescuitul.

Sănătate și bunăstare

Sprijinirea proiectelor care promovează sănătatea și bunăstarea (de exemplu, adoptarea unui stil de viață sănătos și îmbătrânirea activă).

Educație și formare

Proiectele pot include o gamă variată de tematici asociate educației, precum combaterea abandonului școlar, îmbunătățirea competențelor de bază în matematică și informatică, predarea de limbi străine.

Ocuparea forței de muncă și antreprenoriat

Proiecte privind combaterea șomajului și susținerea antreprenoriatului.

Creativitate și cultură

Utilizarea artelor creative și a culturii pentru a ajuta comunitățile să soluționeze anumite probleme.

Sport

Îmbunătățirea incluziunii, a egalității de șanse și a participării la activități sportive și încurajarea sportului de masă.