Skip to main content

Det europæiske solidaritetskorps

Stærkere i fællesskab

Typer projekter med det europæiske solidaritetskorps

Denne liste indeholder de forskellige typer projekter, det europæiske solidaritetskorps kan støtte. Listen er ikke udtømmende og kan ændres i takt med at initiativet udvikles.

Inklusion

Det er et bredt emne, som dækker aktiviteter såsom arbejde med personer med handicap eller andre behov for støtte, bekæmpelse af diskrimination og intolerance, arbejde med mindretalsgrupper såsom romaer samt interkulturelle, interreligiøse og intergenerationelle anliggender.

Modtagelse og integrering af flygtninge og indvandrere

Hjælp til at sørge for en sikker velkomst for personer, som netop er ankommet til Europa, og til at integrere dem i deres nye samfund i Europa.

Medborgerskab og deltagelse i demokratiet

Arbejde med menneskerettigheder, retfærdighed og retlige anliggender og hjælpe mennesker med at forstå og skabe bedre kontakt til de demokratiske processer og beslutningstagerne.

Katastrofeforebyggelse og genopbygning

Hjælpe lokalsamfund med at forhindre identificerede risici for naturkatastrofer eller støtte dem i deres genopbygning efter en katastrofe. Bemærk, at deltagerne af solidaritetskorpset ikke vil blive bedt om at yde nogen form for tjenester forbundet med den øjeblikkelige beredskabsindsats ved katastrofer. Sådanne opgaver vil fortsat blive udført af personer med særlig uddannelse og erfaring i at operere sikkert under disse farlige forhold.

Miljø- og naturbeskyttelse

Projekter forbundet med klimaforandringer, energi og naturressourcer på tværs af forskellige områder såsom landbrug, skovbrug og fiskeri.

Sundhed og velfærd

Støtte til projekter, som fremmer generel sundhed og velvære, f.eks. en sund livsstil og aktiv aldring.

Uddannelse og erhvervsuddannelse

Projekterne kan omfatte mange forskellige uddannelsesrelaterede emner såsom bekæmpelse af for tidligt skolefrafald, forbedring af grundlæggende kompetencer som matematik eller IT-færdigheder eller undervisning i fremmedsprog.

Beskæftigelse og iværksætterkultur

Støtte til projekter, som tackler problemstillinger forbundet med arbejdsløshed, og som hjælper mennesker med at blive mere initiativrige.

Kreativitet og kultur

Anvendelse af kreativ kunst og kultur til at arbejde med lokalsamfund for at tackle en lang række spørgsmål.

Sport

Forbedring af inklusion, lige muligheder og deltagelse i sportsaktiviteter og tilskyndelse til breddeidræt.