Skip to main content

Euroopan solidaarisuusjoukot

VAHVOJA YHDESSÄ

Euroopan solidaarisuusjoukkojen projektityyppejä

Ohessa on lueteltu projektityyppejä, joita Euroopan solidaarisuusjoukot voivat tukea. Luettelo ei ole tyhjentävä, ja sitä voidaan muuttaa hankkeen kehittyessä.

Osallistaminen

Tämä on laaja aihepiiri, joka sisältää esimerkiksi työskentelyä vammaisten tai erityistarpeita omaavien parissa, syrjinnän ja suvaitsemattomuuden torjuntaa, työskentelyä vähemmistöjen (kuten romanit) parissa sekä kulttuurien, uskontojen ja sukupolvien välisiä kysymyksiä.

Pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanotto ja kotouttaminen

Eurooppaan äskettäin saapuneiden ihmisten auttaminen saamaan turvallisen vastaanoton ja kotoutumaan uusiin yhteisöihin Euroopassa.

Kansalaisuus ja demokraattinen osallistuminen

Mahdollisesti työskentely ihmisoikeus-, oikeudenkäyttö- ja oikeudellisten kysymysten parissa ja ihmisten auttaminen demokraattisten prosessien ja päätöstentekijöiden ymmärtämisessä ja niitä koskevan osallisuuden parantamisessa.

Katastrofien ennaltaehkäisy ja niiden jälkitoimet

Yhteisöjen auttaminen välttämään luonnonkatastrofien tiedettyjä riskejä tai tukeminen palautumisessa katastrofien jälkeen. Huomaa, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujia ei pyydetä osallistumaan välittömiin pelastustoimiin katastrofien yhteydessä; näistä tehtävistä vastaa edelleenkin koulutettu henkilöstö, jolla on kokemusta vaarallisista olosuhteista.

Ympäristö ja luonnonsuojelu

Ilmastonmuutokseen, energiaan ja luonnonvaroihin liittyvät projektit eri aloilla, kuten maa-, metsä- ja kalatalous.

Terveys ja hyvinvointi

Yleistä terveyttä ja hyvinvointia, kuten terveellisiä elämäntapoja ja aktiivista ikääntymistä tukevat projektit.

Koulutus

Projektit voivat sisältää monenlaisia koulutusalan teemoja, kuten koulunkäynnin keskeyttämisen torjunta, perustaitojen (kuten matematiikan ja tietotekniikan) osaamisen parantaminen ja vieraiden kielten opettaminen.

Työllisyys ja yrittäjyys

Avustaminen työttömyyteen pureutuvissa hankkeissa ja yrittäjyyshenkisyyden lisääminen.

Luovuus ja kulttuuri

Taiteen ja kulttuurin käyttö yhteisöjen ongelmien ratkaisemisessa.

Urheilu

Osallistumismahdollisuuksien ja tasa-arvon lisääminen urheilun alalla ja ruohonjuuritason urheilun edistäminen.