Skip to main content

Európai Szolidaritási Testület

A közösség ereje

Az Európai Szolidaritási Testület keretében megvalósuló projektek típusai

Az alábbi lista a Európai Szolidaritási Testület által támogatott projektek típusait sorolja fel. A lista nem teljes: a kezdeményezés alakulásának függvényében új tételekkel egészülhet ki.

Társadalmi befogadás

Ebbe a sokrétű témakörbe olyan tevékenységek tartoznak, mint a fogyatékos vagy támogatást igénylő személyek ellátása, a diszkrimináció és az intolerancia elleni küzdelem, az együttműködés kisebbségi csoportokkal (pl. romákkal), illetve a különböző kultúrák, vallások és generációk együttélését elősegítő tevékenységek.

Menekültek és migránsok befogadása és integrációja

Idetartozik az Európába érkezők biztonságos fogadásához és integrálásához nyújtott segítség.

Polgárság és demokratikus részvétel

Munkavégzés az emberi jogok, a jogérvényesülés és egyéb jogi kérdések területén, valamint a demokratikus folyamatok és a döntéshozók munkájának közérthetővé tétele.

Katasztrófamegelőzés és katasztrófaelhárítás

Segítségnyújtás helyi közösségeknek a természeti katasztrófákkal kapcsolatos kockázati tényezők csökkentéséhez, illetve természeti katasztrófát követően az újjáépítéshez. Figyelem: az Európai Szolidaritási Testület résztvevői katasztrófaelhárítással kapcsolatos feladatokat nem fognak kapni. Az ilyen típusú közvetlen válaszintézkedéseket az erre kiképzett és ebben jártas személyek végzik, akik biztonságosan mozognak a veszélyzónákban.

Környezet- és természetvédelem

Az éghajlatváltozáshoz, illetve az energia és a természeti erőforrások felhasználásához kapcsolódó, különböző területeken (mezőgazdaság, erdészet, halászat) működtetett projektek.

Egészség és jóllét

Az általános egészségmegőrzést és jóllétet ösztönző, pl. az egészséges életmódot és a tevékeny időskort előmozdító projektek támogatása.

Oktatás és képzés

Ide az oktatással kapcsolatos tevékenységek széles skálája tartozik – így például a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem, az alapkompetenciák (matematikai, informatikai ismeretek) növelése vagy idegen nyelvek tanítása.

Foglalkoztatás és vállalkozói tevékenység

Részvétel munkanélkülieknek segítő projektekben és a vállalkozói szellem erősítése.

Kreativitás és kultúra

Segítségnyújtás különböző területeken a kreatív ágazatok és a kultúra révén.

Sport

A társadalmi befogadás növelése, az esélyegyenlőség előmozdítása, részvétel a sportban, valamint a szabadidős sport ösztönzése.