Skip to main content
 © European Youth Parliament © European Youth Parliament

Cuir do chuid tuairimí in iúl i bParlaimint Óige na hEorpa

An nuashonrú is déanaí an An Domhnach, 05/09/2021

Is líonra daoine óga as gach cearn den Eoraip í Parlaimint Óige na hEorpa, daoine óga a bhfuil spéis acu a gcuid tuairimí a chur in iúl ar cheisteanna polaitiúla agus sóisialta, forbairt thar theorainneacha agus scileanna fiúntacha a fhoghlaim.

An bhfuil tú fiosrach faoi thuairimí difriúla, cultúir eile agus daoine nua, agus ar mhaith leat píosa spraoi a bheith agat? Tugtar cuireadh do gach duine idir 15 agus 24 bliana d'aois atá ag cur fúthu san Eoraip, ní hamháin san Aontas Eorpach, a bheith páirteach.

Cad atá i gceist leis?

Tá Parlaimint Óige na hEorpa ar cheann de na hardáin is fearr d’Eorpaigh óga a bhfuil spéis acu páirt a ghlacadh i ndíospóireacht pholaitiúil, eolas a chur ar chultúir nua, agus smaointe a mhalartú le daoine óga eile as gach cearn den Eoraip. 

Is líonra d'eagraíochtaí neamhspleácha don óige í an Pharlaimint atá gníomhach i 40 tír ar fud na hEorpa faoi scáth Fhondúireacht Schwarzkopf - An Eoraip Óg a óstálann Oifig Idirnáisiúnta na Parlaiminte. 

Cén chaoi a n-oibríonn sé?

Eagraíonn Parlaimint Óige na hEorpa seisiúin idirnáisiúnta, réigiúnacha agus náisiúnta a mhaireann idir dhá uair an chloig agus deich lá. Bíonn os cionn 30 000 duine óg páirteach sna gníomhaíochtaí sin gach bliain.

Cumhdaítear raon leathan topaicí sna díospóireachtaí, agus bíonn baint acu go minic leis an bpolaitíocht idirnáisiúnta nó le cearta an duine, ach bíonn réimsí ar nós athrú aeráide, sláinte agus fuinnimh faoi chaibidil freisin. Bíonn na daoine óga páirteach i sraith gníomhaíochtaí, agus iad faoi threoir éascaitheoirí atá ar comhchéim leo féin.

“Is cuma cén cineál cúlra atá agat, tá fáilte roimh chách agus tugtar deis do gach duine a bheith rannpháirteach i bParlaimint Óige na hEorpa!” Carlota (20), oibrí deonach atá gníomhach sa Phortaingéil

Ar mhaith leat a bheith páirteach?

Ar an gcéad dul síos, molaimid go gcaithfeá súil ar shuíomh gréasáin Pharlaimint Óige na hEorpa chun tuiscint a fháil ar an bhfealsúnacht atá mar bhunús leis an tionscnamh seo. Réidh le bheith páirteach? 

Seo iad na céimeanna:

  • Téigh i dteagmháil leis an bParlaimint i do thír féin agus faigh amach cá dtosóidh tú. Mura bhfuil do thír ar an liosta, féadfaidh tú dul i dteagmháil le hoifig idirnáisiúnta na Parlaiminte.
  • Freastail ar imeacht de chuid na Parlaiminte: féadfaidh tú clárú i gcomhair imeachta i do thír féin le do chraobh náisiúnta de Pharlaimint Óige na hEorpa agus feicfidh tú féin cad a bhíonn ar siúl ann.
  • Bí i do bhall de Pharlaimint Óige na hEorpa.