Skip to main content
 © European Youth Parliament © European Youth Parliament

Vyjadri svoje názory v Európskom parlamente mládeže

Posledná aktualizácia nedeľa, 05/09/2021

Európsky parlament mládeže je sieť mladých ľudí z celej Európy, ktorí majú záujem vyjadriť svoje názory týkajúce sa politických a sociálnych problémov, budovať naprieč hranicami a získavať hodnotné zručnosti.

Chceš objavovať alternatívne pohľady, iné kultúry, nových ľudí a baviť sa? Všetci ľudia vo veku od 15 do 24 rokov, pochádzajúci z Európy, a to nielen z EÚ, sú vítaní, aby sa zapojili.

O čo ide?

Európsky parlament mládeže (EYP) je jednou z najlepších platforiem pre mladých Európanov, ktorí majú záujem zapojiť sa do politickej diskusie, spoznať nové kultúry a vymieňať si nápady s inými mladými ľuďmi z celej Európy. 

EYP je sieť nezávislých mládežníckych organizácií, ktorá je aktívna v 40 krajinách v celej Európe, fungujúca pod záštitou nadácie Schwarzkopf „Mladá Európa“, ktorá spravuje medzinárodnú kanceláriu EYP. 

Ako to prebieha?

EYP organizuje medzinárodné, regionálne a vnútroštátne zasadnutia, ktoré môžu trvať 2 hodiny až 10 dní. Každoročne sa do týchto činností zapojí viac než 30 000 mladých ľudí.

Diskusie pokrývajú širokú škálu tém, ktoré často súvisia s medzinárodnou politikou alebo ľudskými právami, ale zahŕňajú takisto oblasti ako zmena klímy, zdravie a energetika. Pod vedením moderátorov z radov rovesníkov sa mladí ľudia zapájajú do celého radu činností.

„Nezáleží na tom, z akého prostredia pochádzaš, všetci sú vítaní a všetci dostanú príležitosť zapojiť sa do Európskeho parlamentu mládeže!“ Carlota (20), aktívna dobrovoľníčka z Portugalska

Chceš sa pridať?

Na začiatok odporúčame prezrieť si webovú stránku Európskeho parlamentu mládeže, kde porozumieš filozofii, ktorá je za touto iniciatívou. Pridáš sa? 

Postup je takýto:

  • Kontaktuj EYP vo svojej krajine a zisti, kde začať. Ak sa tvoja krajina nenachádza na zozname, môžeš sa obrátiť na medzinárodnú kanceláriu EYP.
  • Zúčastni sa podujatia organizovaného EYP: môžeš sa zaregistrovať na podujatie organizované v tvojej krajine prostredníctvom národného EYP a získať skúsenosť z prvej ruky.
  • Staň sa členom EYP.