Skip to main content
Photo by Guillaume Périgois on Unsplash Photo by Guillaume Périgois on Unsplash

Chcesz zostać stażystą w Komisji Europejskiej?

Ostatnia aktualizacja wtorek, 31/08/2021

Dwa razy w roku Komisja Europejska oferuje absolwentom uczelni z UE możliwość zgłoszenia się do odbycia płatnego stażu w dziale administracji lub tłumaczeń pisemnych. Staże trwają pięć miesięcy, pierwsza tura rozpoczyna się 1 marca, a druga – 1 października.

Kto może się zgłosić?

Zgłosić się mogą osoby, które:

  • są obywatelami Unii (przewidziano ograniczoną liczbę miejsc także dla obywateli państw trzecich),
  • ukończyły studia wyższe I stopnia i przed upływem terminu składania zgłoszeń uzyskały dyplom licencjata lub jego odpowiednik,
  • jeżeli ukończyłeś staż w innej instytucji lub organie Unii Europejskiej lub pracowałeś w instytucji, organie lub agencji wykonawczej Unii Europejskiej, w delegaturach Unii lub dla posłów do Parlamentu Europejskiego ponad 6 tygodni lub 42 dni kalendarzowe (wliczając weekendy), Twoje zgłoszenie nie będzie przyjęte,
  • wykażą się bardzo dobrą znajomością (poziom C1/2 według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) dwóch języków urzędowych UE, z których jeden musi być językiem roboczym (angielski, francuski lub niemiecki); w przypadku obywateli państw trzecich wystarczy znajomość jednego języka roboczego,
  • w przypadku stażu w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT) od kandydata oczekuje się umiejętności tłumaczenia na jego główny język / język docelowy (zazwyczaj jest to jego język ojczysty) z dwóch innych języków urzędowych UE. 

Gdzie odbywają się staże?

Stażyści mogą pracować w każdej ze służb i agencji Komisji Europejskiej – znajdują się one głównie w Brukseli, ale także w Luksemburgu oraz w innych miastach w Unii Europejskiej.

Jakie są codzienne zadania stażysty?

Charakter pracy stażysty zależy od służby, do której został przydzielony. Możesz na przykład pracować w dziedzinie edukacji, kultury, sportu, nauki, prawa konkurencji, zasobów ludzkich lub polityki ochrony środowiska. Zakres dostępnych zadań jest bardzo szeroki, dlatego wypełniając zgłoszenie, musisz wybrać obszar, który Cię interesuje.
Dzięki temu będziesz mieć szansę udziału w codziennej pracy Komisji w tej dziedzinie.
Będziesz mógł na przykład brać udział w zebraniach, pracach grup roboczych i otwartych posiedzeniach oraz w ich organizacji. Będziesz mógł między innymi zbierać materiały, sporządzać i redagować dokumenty, odpowiadać na pytania, wspierać swoich współpracowników w ich codziennych zadaniach.

Jak wysłać zgłoszenie?

To bardzo proste. Kiedy rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń, utwórz konto na EU Login, a następnie wypełnij i prześlij formularz zgłoszeniowy. Nie warto z tym czekać do ostatniej chwili. Możesz także wypełnić krótki test, aby sprawdzić, czy masz duże szanse na uzyskanie stażu w Komisji Europejskiej.

Wirtualna niebieska księga

Kiedy upłynie termin nadsyłania zgłoszeń, kandydaci zostaną poddani ocenie. Ocena będzie obejmować ich profil wykształcenia, umiejętności językowe i inne umiejętności. W ramach wstępnej selekcji zostanie wybranych około 3 tys. kandydatów z najwyższymi wynikami. Zostaną oni wpisani do wirtualnej niebieskiej księgi – bazy danych zawierającej życiorysy wszystkich kandydatów, którzy z powodzeniem przeszli oba etapy preselekcji: ocenę wstępną oraz kontrolę spełniania stawianych wymogów.
Niebieska księga jest dostępna dla wszystkich służb i agencji Komisji – mogą w niej wyszukiwać kandydatów, którzy najlepiej odpowiadają ich konkretnym potrzebom i kryteriom.

Stypendium

Wybrani stażyści otrzymują miesięczne stypendium na pokrycie kosztów utrzymania. 

Terminy składania zgłoszeń

Zgłoszenia na staże, które zaczynają się w październiku, są przyjmowane od stycznia tego samego roku.
Zgłoszenia na staże, które zaczynają się w marcu, są przyjmowane od lipca/sierpnia poprzedniego roku. 
 
Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej poświęconej stażom.