Skip to main content
Photo by Guillaume Périgois on Unsplash Photo by Guillaume Périgois on Unsplash

Oletko seuraava Euroopan komission harjoittelija?

Päivitetty viimeksi Tiistai, 31/08/2021

Euroopan komissio tarjoaa kaksi kertaa vuodessa korkeakoulututkinnon suorittaneille EU:n kansalaisille mahdollisuuden tulla valituksi palkalliseen hallinnolliseen harjoitteluun tai käännösharjoitteluun. Harjoittelujaksot alkavat 1. maaliskuuta ja 1. lokakuuta.

Kuka voi hakea?

Hakijan on täytettävä seuraavat edellytykset:

  • Hakijan on oltava EU:n kansalainen (rajoitettu määrä paikkoja myönnetään myös EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille).
  • Hänen on täytynyt suorittaa alempi korkeakoulututkinto (vähintään 3 vuoden korkeakouluopinnot) tai vastaava tutkinto hakuajan viimeiseen päivään mennessä.
  • Harjoittelijoiksi ei oteta hakijoita, jotka ovat jo suorittaneet harjoittelun jossakin toisessa EU:n toimielimessä tai elimessä tai työskennelleet yli 6 viikkoa (42 kalenteripäivää viikonloput mukaan luettuina) jossakin EU:n toimielimessä tai elimessä, EU:n toimeenpanovirastossa, EU:n edustustoissa tai Euroopan parlamentin jäsenen palveluksessa.
  • Hakijalla on oltava kahden EU:n virallisen kielen erittäin hyvä taito (C1/C2-taso kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaan). Näistä toisen on oltava menettelykieli eli englanti, ranska tai saksa. Muiden kuin EU-maiden kansalaisilta edellytetään ainoastaan yhden menettelykielen taitoa. Toista EU-kieltä ei edellytetä.
  • Käännöspääosaston kääntäjäharjoitteluun hakevien on pystyttävä kääntämään pääkieleensä (kohdekieli, yleensä äidinkieli) kahdesta muusta EU:n virallisesta kielestä. 

Missä?

Harjoittelijat voivat työskennellä missä tahansa Euroopan komission yksiköissä, jotka sijaitsevat pääasiassa Brysselissä mutta myös Luxemburgissa ja muualla Euroopan unionissa.

Mitä harjoittelijan päivittäiseen työhön kuuluu?

Työn luonne riippuu harjoittelijan työllistävästä yksiköstä. Harjoittelija voi työskennellä esimerkiksi koulutuksen, kulttuurin, urheilun, tieteen, kilpailulainsäädännön, henkilöstöhallinnon tai ympäristöpolitiikan alalla. Tehtäväkenttä on laaja, joten hakijan on hakulomakkeen täyttämisen yhteydessä valittava ensisijainen ala.
Valituksi tulleet harjoittelijat saavat mahdollisuuden osallistua komission päivittäiseen työhön, johon kuuluu osallistuminen muun muassa kokouksiin, työryhmiin ja julkisiin kuulemisiin ja niiden järjestäminen.
Tehtäviin voi kuulua myös esimerkiksi selvitysten tekemistä, asiakirjojen laatimista ja muokkaamista, tiedusteluihin vastaamista ja työtovereiden avustamista päivittäisissä tehtävissä.

Hakumenettely

Hakeminen on helppoa: kun hakuaika alkaa, hakija luo EU Login -käyttäjätilin ja täyttää ja lähettää hakulomakkeen. Hakemista ei kannata jättää viime tinkaan. Hakija voi tehdä hakukelpoisuutta koskevan testin, joka antaa osviittaa siitä, miten todennäköistä on, että hänet valitaan harjoitteluun Euroopan komissioon.

Virtual Blue Book -tietokanta (VBB)

Hakuajan umpeuduttua hakijat arvioidaan akateemisen profiilin, kielitaidon ja muun pätevyyden perusteella. Noin 3 000 parhaat pisteet saanutta hakijaa valitaan jatkoon ja kirjataan Virtual Blue Book -tietokantaan, joka sisältää kaikkien niiden hakijoiden ansioluettelot, jotka ovat läpäisseet esivalinnan molemmat vaiheet: alustavan arvion ja hakukelpoisuuden tarkastamisen.
Kaikki komission yksiköt ja virastot voivat tutustua Blue Book -tietokantaan ja valita sieltä erityistarpeisiinsa ja kriteereihinsä parhaiten sopivat hakijat.

Apuraha

Valituksi tulleille harjoittelijoille maksetaan kuukausikorvaus elinkustannusten kattamiseksi. 

Hakuajat

Lokakuussa alkavien harjoittelujaksojen hakuaika alkaa saman vuoden tammikuussa.
Maaliskuussa alkavien harjoittelujaksojen hakuaika alkaa edellisen vuoden heinä-elokuussa. 
 
Yksityiskohtaiset tiedot ovat saatavilla harjoittelua koskevalla virallisella sivustolla.