Skip to main content
Photo by Guillaume Périgois on Unsplash Photo by Guillaume Périgois on Unsplash

Είστε άραγε ο επόμενος ασκούμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 31/08/2021

Δύο φορές το χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει στους πτυχιούχους πανεπιστημίου της ΕΕ την ευκαιρία να επιλεγούν για αμειβόμενη διοικητική πρακτική ή για πρακτική άσκηση στη μετάφραση για περίοδο πέντε μηνών, η οποία αρχίζει την 1η Μαρτίου ή την 1η Οκτωβρίου.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει:

  • να είναι πολίτες της ΕΕ (ένας περιορισμένος αριθμός θέσεων διατίθεται επίσης σε υπηκόους τρίτων χωρών.)
  • να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακή εκπαίδευση) και να έχουν λάβει πτυχίο ή ισοδύναμό του έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
  • να μην έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε άλλο θεσμικό όργανο ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να μην έχουν εργαστεί για περισσότερο από 6 εβδομάδες, ή 42 ημερολογιακές ημέρες (συμπεριλαμβανομένων των σαββατοκύριακων), σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό όργανο, οργανισμό της ΕΕ, εκτελεστικό οργανισμό της ΕΕ, αντιπροσωπείες της ΕΕ ή τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
  • να έχουν πολύ καλή γνώση (C1/2 επίπεδο σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες) δύο επίσημων γλωσσών της ΕΕ, μία από τις οποίες πρέπει να είναι μια διαδικαστική γλώσσα: αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά. Για υπηκόους τρίτης χώρας απαιτείται μόνο μία διαδικαστική γλώσσα.
  • για την πρακτική άσκηση στη μετάφραση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (ΓΔΜ), πρέπει να μπορείτε να μεταφράσετε από δύο άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ στην κύρια/γλώσσα-στόχο σας (συνήθως τη μητρική σας γλώσσα). 

Πού;

Οι ασκούμενοι μπορούν να εργαστούν σε όλες τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εδρεύουν κυρίως στις Βρυξέλλες, αλλά και στο Λουξεμβούργο και αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι περιλαμβάνει η καθημερινή δουλειά ενός ασκούμενου;

Η φύση της εργασίας ενός ασκούμενου εξαρτάται από την υπηρεσία στην οποία θα ενταχθείτε. Μπορείτε, για παράδειγμα, να εργάζεστε στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της επιστήμης ή του δικαίου του ανταγωνισμού, των ανθρώπινων πόρων, της περιβαλλοντικής πολιτικής. Ο τομές εργασίας είναι πολύ ευρύς και γι’ αυτό θα πρέπει να επιλέξετε τον τομέα προτίμησής σας κατά τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησής σας.
Μετά την υποβολή της αίτησης, θα έχετε την ευκαιρία να συμβάλετε στην καθημερινή εργασία της Επιτροπής.
Θα έχετε, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε και να διοργανώσετε συνεδριάσεις, ομάδες εργασίας και δημόσιες ακροάσεις· να διεξάγετε έρευνες, να συντάξετε και να επεξεργαστείτε έγγραφα, να απαντήσετε σε ερωτήσεις, να στηρίξετε τους συναδέλφους σας σε καθημερινές εργασίες και πολλά ακόμη.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Είναι πολύ απλό, όταν αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων, δημιουργείτε λογαριασμό στο EU Login και στη συνέχεια συμπληρώνετε και υποβάλετε το έντυπο της αίτησης. Να είστε προσεκτικοί, να μην περιμένετε τις τελευταίες ημέρες πριν να υποβάλετε την αίτησή σας. Μπορείτε επίσης να συμμετάσχετε στη δοκιμασία επιλεξιμότητας για να διαπιστώσετε κατά πόσο είναι πιθανό να επιλεγείτε για πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εικονικό Γαλάζιο Βιβλίο (VBB)

Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος υποβολής αιτήσεων, εσείς και οι λοιποί υποψήφιοι θα αξιολογηθείτε με βάση το ακαδημαϊκό προφίλ, τις γλωσσικές δεξιότητες και τα πρόσθετα προσόντα. Θα προεπιλεγούν περίπου 3 000 υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία και θα συμπεριληφθούν στο Εικονικό Γαλάζιο Βιβλίο (VBB), το οποίο είναι μια βάση δεδομένων που περιέχει τα βιογραφικά σημειώματα όλων των υποψηφίων που έχουν επιτύχει στις δύο φάσεις της προεπιλογής: την αρχική αξιολόγηση και τον έλεγχο της επιλεξιμότητας.
Το Γαλάζιο Βιβλίο είναι προσιτό σε όλες τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της Επιτροπής για να βρουν τους καλύτερους υποψηφίους βάσει των ειδικών αναγκών και κριτηρίων τους.

Επιχορήγηση

Οι επιλεγμένοι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους. 

Περίοδοι υποβολής αίτητσης

Οι αιτήσεις για πρακτική άσκηση που αρχίζει τον Οκτώβριο μπορούν να υποβληθούν από τον Ιανουάριο του ίδιου έτους.
Οι αιτήσεις για πρακτική άσκηση που αρχίζει τον Μάρτιο μπορούν να υποβληθούν κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου του προηγούμενου έτους. 
 
Μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες στον επίσημο ιστότοπο για την πρακτική άσκηση.