Skip to main content
Photo by Guillaume Périgois on Unsplash Photo by Guillaume Périgois on Unsplash

Gal norėtumėte stažuotis Europos Komisijoje?

Atnaujinta Antradienis, 31/08/2021

Europos Komisija du kartus per metus suteikia ES universitetų absolventams galimybę atlikti apmokamą penkių mėnesių administracinę arba vertimo raštu stažuotę, prasidedančią kovo 1 d. arba spalio 1 d.

Kas gali teikti paraišką?

Paraišką teikiantis asmuo:

  • turi būti ES pilietis (nedidelis vietų skaičius skiriamas ir ne ES piliečiams);
  • turi būti iki paskutinės paraiškų teikimo dienos baigęs pirmąją aukštojo mokslo (universitetinių) studijų pakopą arba lygiavertes studijas ir gavęs diplomą;
  • neturi būti stažavęsis kitoje Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje arba būti dirbęs daugiau kaip 6 savaites (42 kalendorines dienas, įskaitant savaitgalius) jokioje Europos Sąjungos institucijoje, ES įstaigoje, ES vykdomojoje įstaigoje, ES delegacijose arba Europos Parlamento nariams;
  • labai gerai mokėti dvi ES oficialiąsias kalbas (pagal Bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą – C1 / C2 lygiu), iš kurių viena turi būti procedūrinė kalba: anglų, prancūzų arba vokiečių. Ne ES piliečiams būtina mokėti tik vieną – procedūrinę – kalbą;
  • kad galėtumėte atlikti vertimo raštu stažuotę Vertimo raštu generaliniame direktorate (DGT), turite gebėti versti į savo pagrindinę / vertimo kalbą (paprastai – gimtąją) iš kitų dviejų ES oficialiųjų kalbų. 

Kur vyksta stažuotės?

Stažuotė gali būti atliekama bet kurioje Europos Komisijos tarnyboje arba agentūroje, kurių dauguma įsikūrusios Briuselyje, tačiau yra ir Liuksemburge bei kitose Europos Sąjungos šalyse.

Ką kasdien veikia stažuotojas?

Stažuotojo darbo pobūdis priklauso nuo to, kokioje tarnyboje jis atlieka stažuotę. Gali tekti padirbėti, pavyzdžiui, švietimo, kultūros, sporto, mokslo, konkurencijos teisės, žmogiškųjų išteklių, aplinkos politikos srityse. Darbo barai labai platūs, tad pildant paraiškos formą reikia nurodyti pageidaujamą sritį.
Atrinkti kandidatai turi galimybę prisidėti prie kasdienio Komisijos darbo.
Pavyzdžiui, jie gali dalyvauti posėdžiuose, darbo grupių susitikimuose, viešuose svarstymuose ir juos rengti; atlikti tyrimus, rengti ir redaguoti dokumentus, atsakinėti į užklausas, padėti bendradarbiams atlikti kasdienes užduotis ir dirbti daug kitų darbų.

Kaip teikti paraišką?

Tai labai paprasta. Prasidėjus paraiškų teikimo laikotarpiui, susikurkite sistemos EU Login paskyrą, o tuomet užpildykite ir išsiųskite paraiškos formą. Neatidėliokite paraiškos teikimo iki paskutinių dienų. Taip pat galite atlikti tinkamumo testą, kad sužinotumėte, kokia tikimybė būti atrinktam stažuotis Europos Komisijoje.

„Virtuali mėlynoji knyga“

Pasibaigus paraiškų teikimo laikotarpiui, paraiškų teikėjai vertinami pagal akademinį profilį, kalbų mokėjimą, atsižvelgiama į kitus jų privalumus. Po pirminės atrankos apie 3 000 geriausiai įvertintų kandidatų bus įtraukti į „Virtualią mėlynąją knygą“ (angl. Virtual Blue Book (VBB) – duomenų bazę, kurioje kaupiami abu pirminės atrankos etapus (pradinio vertinimo ir tinkamumo patikrinimo) įveikusių kandidatų gyvenimo aprašymai.
„Mėlynojoje knygoje“ visos Komisijos tarnybos ir agentūros gali ieškoti geriausiai jų konkrečius poreikius ir kriterijus atitinkančių kandidatų.

Ar stažuotojams mokama?

Atrinkti stažuotojai gauna mėnesinę išmoką pragyvenimo išlaidoms padengti. 

Paraiškų teikimo laikotarpiai

Paraiškos atlikti stažuotę, prasidedančią spalio mėn., teikiamos tų pačių metų sausio mėn.
Paraiškos atlikti stažuotę, prasidedančią kovo mėn., teikiamos prieš tai einančių metų liepos–rugpjūčio mėn. 
 
Išsami informacija pateikiama oficialioje stažuočių interneto svetainėje.