Skip to main content
Photo by Guillaume Périgois on Unsplash Photo by Guillaume Périgois on Unsplash

Är du nästa praktikant vid EU-kommissionen?

Senaste uppdatering Tisdag, 31/08/2021

Två gånger om året erbjuder kommissionen personer med högskoleexamen från EU möjligheten att söka betald praktik som handläggare eller översättare under en femmånadersperiod, med början den 1 mars eller den 1 oktober.

Vem kan söka?

För att få söka ska du

  • vara EU-medborgare (ett begränsat antal platser fördelas dessutom på medborgare från länder utanför EU)
  • ha en kandidatexamen eller motsvarande senast den sista ansökningsdagen
  • inte redan ha praktiserat vid EU:s institutioner eller organ eller arbetat mer än sex veckor eller 42 kalenderdagar (helger inräknade) vid EU:s institutioner, organ, genomförandeorgan eller delegationer eller för ledamöter av Europaparlamentet
  • ha mycket goda kunskaper i två officiella EU-språk (C1/2 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk), varav det ena måste vara ett av arbetsspråken engelska, franska eller tyska (sökande från länder utanför EU behöver bara kunna ett av dessa språk)
  • för översättningspraktik på GD Översättning (DGT) kunna översätta till sitt huvudspråk/målspråk (vanligen ditt modersmål) från två andra officiella EU-språk. 

Var?

Praktiken görs vid kommissionens avdelningar och byråer, som oftast finns i Bryssel, men också i Luxemburg och på andra håll i EU.

Vad gör en praktikant?

Arbetsuppgifterna beror på var praktiken görs. Du kan t.ex. arbeta med utbildningsfrågor, kultur, idrott, vetenskap, konkurrenslagstiftning, personal eller miljö. Det finns ett stort antal arbetsområden och därför måste du välja ett som du önskar när du fyller i ansökningsformuläret.
När du har fått en praktikplats har du chansen att bidra till kommissionens löpande arbete.
Du kan t.ex. få delta i och anordna möten, arbetsgrupper och offentliga utfrågningar, sköta research, utarbeta och redigera dokument, besvara förfrågningar, hjälpa dina kolleger i det dagliga arbetet och mycket mer.

Hur söker jag?

Det är lätt. När ansökningsomgången inleds skapar du ett konto på EU Login. Sedan fyller du i ansökningsformuläret och skickar in det. Gör behörighetstestet för att se om du kan söka praktik vid kommissionen. Vänta inte in i sista med att lämna in din ansökan.

Databas över godkända sökande

När ansökningstiden har gått ut kommer alla sökande att bedömas på grundval av akademisk profil, språkkunskaper och andra egenskaper. Omkring 3 000 sökande med de högsta poängen väljs ut och registreras i en databas med meritförteckningar över alla sökande som godkänts i båda faserna av det preliminära urvalet, dvs. den inledande bedömningen och behörighetskontrollen.
Kommissionens avdelningar och organ använder databasen för att hitta de kandidater som bäst motsvarar deras behov och kriterier.

Ekonomiskt bidrag

Som praktikant får du ett månadsbidrag för att täcka dina levnadsomkostnader. 

Ansökningsperiod

För den praktikperiod som börjar i oktober ansöker du i januari samma år.
För den praktikperiod som börjar i mars ansöker du i juli närmast föregående år. 
 
Mer information finns på kommissionens praktikwebbplats.