Skip to main content
Photo by Guillaume Périgois on Unsplash Photo by Guillaume Périgois on Unsplash

Може би ти си следващият стажант в Европейската комисия?

Последна актуализация вторник, 31/08/2021

Два пъти годишно Европейската комисия предлага на завършилите висше образование от ЕС възможност да участват в платени административни стажове или стажове по писмен превод за срок от пет месеца, като стажовете започват на 1 март или 1 октомври.

Кой може да кандидатства

За да отговарят на условията, кандидатите трябва:

  • да са граждани на ЕС (има и ограничен брой места за граждани на държави извън ЕС);
  • да са завършили първия цикъл на висшето образование (университетско образование) и да са получили образователно-квалификационна степен или неин еквивалент към крайната дата за подаване на заявленията за кандидатстване;
  • да не са провеждали стаж в друга институция или орган на Европейския съюз или да не са работили в продължение на повече от 6 седмици, или 42 календарни дни (включително събота и неделя), в европейска институция, орган на ЕС, изпълнителна агенция на ЕС, делегации на ЕС или за членове на Парламента;
  • да имат много добри познания (равнище C1/2 по Общата европейска референтна рамка за езиците) по два официални езика на ЕС, единият от които трябва да е процедурен език: английски, френски или немски. За граждани на държави извън ЕС се изисква само един процедурен език;
  • за стажа по писмен превод в генерална дирекция „Писмени преводи“ — да могат да превеждат на своя основен/целеви език (обикновено своя майчини език) от два други официални езика на ЕС. 

Къде?

Стажантите могат да работят във всяка от службите и агенциите на Европейската комисия, по-голямата част от които се намират в Брюксел, но също и в Люксембург и на други места в Европейския съюз.

В какво се състои ежедневната работа на стажанта?

Естеството на работата на стажанта зависи от това в коя служба е назначен. Например може да работиш в областта на образованието, културата, спорта, науката или конкурентното право, човешките ресурси, околната среда. Областта на дейност е много широка, така че ще трябва да посочиш кои области предпочиташ, когато попълваш формуляра за кандидатстване.
Ако те изберат, ще имаш възможност да допринесеш за ежедневната работа на Комисията.
Например ще можеш да организираш и участваш в заседания, работни групи и публични изслушвания, да правиш проучвания, да изготвяш и редактираш документи, да отговаряш на запитвания, да помагаш на твоите колеги във връзка с ежедневните им задачи и много повече.

Как се кандидатства

Много е лесно — когато започне срокът за кандидатстване, създай си профил в EU Login и след това попълни и изпрати формуляра за кандидатстване. Внимавай, не чакай последните дни, за да подадеш кандидатурата си. Можеш също така да попълниш теста за допустимост, за да разбереш каква е вероятността да те вземат на стаж в Европейската комисия.

Виртуална синя книга (VBB)

След като изтече срокът за кандидатстване, ти и останалите кандидати ще бъдете оценени въз основа на вашето образование, езикови умения и допълнителни качества. Ще бъдат избрани около 3000 кандидати с най-високите оценки и те ще бъдат включени във Виртуалната синя книга (VBB) — база данни, съдържаща автобиографиите на всички кандидати, които успешно са преминали двата етапа на предварителния подбор: първоначалната оценка и проверката за допустимост.
Всички служби и агенции на Комисията могат да търсят в синята книга най-подходящите кандидати според своите специфични нужди и критерии.

Безвъзмездни средства

Избраните стажанти получават месечна сума за покриване на разходите си за издръжка. 

Периоди за кандидатстване

За стажовете, които започват през октомври, срокът за кандидатстване започва през януари същата година.
За стажовете, които започват през март, срокът за кандидатстване започва през юли-август предходната година. 
 
Цялата подробна информация можеш да намериш на официалния уебсайт за стажовете.