Skip to main content
Photo by Guillaume Périgois on Unsplash Photo by Guillaume Périgois on Unsplash

Ben jij de volgende stagiair bij de Europese Commissie?

Laatste wijziging Dinsdag, 31/08/2021

Twee keer per jaar biedt de Europese Commissie afgestudeerden uit de EU de kans om geselecteerd te worden voor een betaalde administratieve of vertaalstage van vijf maanden die start op 1 maart of 1 oktober.

Wie kan solliciteren voor een stageplaats?

Om in aanmerking te komen, moet je

  • EU-burger zijn (er is een beperkt aantal plaatsen voor onderdanen van derde landen);
  • de eerste fase van een universitaire studie hebben voltooid en vóór de uiterste datum voor het indienen van de sollicitatie een volledige universitaire graad of gelijkwaardige kwalificatie hebben behaald;
  • geen stage hebben gelopen bij een andere instelling of een ander orgaan van de EU en ook niet langer dan 6 weken, of 42 kalenderdagen (inclusief weekends), hebben gewerkt bij een instelling, orgaan of uitvoerend agentschap van de EU, een EU-delegatie of voor een lid van het Europees Parlement;
  • beschikken over een zeer goede kennis van twee officiële EU-talen (niveau C1/2 van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen), waarvan er één een proceduretaal moet zijn: Engels, Frans of Duits. Voor onderdanen van derde landen is slechts één proceduretaal vereist;
  • voor een vertaalstage bij het directoraat-generaal Vertaling geldt bovendien dat je in staat moet zijn om een vertaling in je moedertaal te maken uit twee andere officiële EU-talen. 

Waar?

Stagiairs kunnen bij elk van de diensten en instanties van de Europese Commissie werken. De meeste daarvan zijn in Brussel gevestigd, maar niet allemaal: enkele bevinden zich in Luxemburg en op andere plaatsen in de Europese Unie.

Waaruit bestaan de dagelijkse werkzaamheden van een stagiair?

De aard van de werkzaamheden hangt af van de dienst waarbij je wordt ondergebracht. Je zou bijvoorbeeld kunnen werken op het gebied van onderwijs, cultuur, sport, wetenschappen, mededingingsrecht, human resources of milieubeleid. De Europese Commissie heeft een zeer breed werkterrein. Bij het invullen van het sollicitatieformulier moet je aangeven welk gebied je voorkeur heeft.
Zodra je een selectie hebt gemaakt, maak je kans om bij te dragen aan het dagelijkse werk van de Commissie.
Je zult bijvoorbeeld bijeenkomsten, vergaderingen van werkgroepen en openbare hoorzittingen bijwonen en organiseren; onderzoek doen, documenten opstellen en redigeren, antwoorden op informatieverzoeken, je collega’s bij hun dagelijkse werkzaamheden ondersteunen en nog veel meer.

Hoe solliciteer je voor een stageplaats?

Solliciteren voor een stageplaats is heel gemakkelijk. Bij de start van een sollicitatieperiode maak je een account aan op EU Login, waarna je het sollicitatieformulier kunt invullen en indienen. Wacht echter niet tot de laatste paar dagen met het indienen van het formulier. Je kunt ook een test doen om te kijken hoe groot de kans is dat je voor een stage bij de Europese Commissie wordt geselecteerd.

Virtueel blauwboek (VBB)

Zodra de sollicitatietermijn is verstreken, worden jij en de andere sollicitanten beoordeeld op hun academisch profiel, taalvaardigheden en aanvullende kwaliteiten. Van de sollicitanten worden de drieduizend met de hoogste score voorgeselecteerd en ingeschreven in het Virtueel Blauwboek. Dat is een databank met de cv’s van alle kandidaten die beide fasen van de voorselectie succesvol hebben doorlopen: de initiële beoordeling en de controle op de toelatingsvoorwaarden.
Het Blauwboek kan door alle diensten en instanties van de Commissie worden geraadpleegd voor het vinden van de kandidaten die het best beantwoorden aan hun specifieke behoeften en de door hen gestelde criteria.

Beurs

Stagiairs ontvangen een maandelijkse toelage als tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud. 

Sollicitatieperioden

Voor stages die in oktober beginnen, start de sollicitatieperiode in januari van hetzelfde jaar.
Voor stages die in maart beginnen, start de sollicitatieperiode in juli/augustus van het voorafgaande jaar. 
 
Op de officiële stagewebsite van de Commissie vind je alle informatie die je nodig hebt.