Skip to main content

Europske snage solidarnosti

Zajedno snažniji.

Povelja Europskih snaga solidarnosti

Sve organizacije koje žele voditi projekte preko Europskih snaga solidarnosti moraju biti suglasne da će poštovati sljedeću povelju:

Povelja Europskih snaga solidarnosti

Organizacije sudionice:

 • jasno će identificirati aktivnosti koje su relevantne za inicijativu Europskih snaga solidarnosti i osigurati da se provode u skladu s ovom poveljom
 • (pred)odabrat će i angažirati sudionike Europskih snaga solidarnosti u skladu s načelima jednakog postupanja, jednakih mogućnosti i nediskriminacije
 • težit će da osnaže sudionike Europskih snaga solidarnosti vrednujući njihove vještine i iskustvo za vrijeme njihova angažmana u aktivnostima, pospješujući njihov osobni, društveno-pedagoški i profesionalni razvoj
 • osigurat će da su okruženje i uvjeti u kojima se izvode aktivnosti sigurni i prikladni
 • osigurat će odgovarajuće osposobljavanje ili potporu kako bi sudionicima Europskih snaga solidarnosti pomogli u ispunjavanju njihovih zadataka
 • neće tražiti ili zahtijevati financijske doprinose ili naknade od sudionika Europskih snaga solidarnosti
 • prema potrebi će pravovremeno isplatiti dogovorene naknade sudionicima Europskih snaga solidarnosti
 • obrađivat će osobne podatke sudionika Europskih snaga solidarnosti potpuno u skladu s europskim i nacionalnim zakonodavstvom o zaštiti podataka
 • osigurat će da potpora sudionika Europskih snaga solidarnosti aktivnostima organizacije bude primjereno vidljiva i prepoznata.

Prije raspoređivanja na teren:

 • osigurat će da sudionici Europskih snaga solidarnosti prime detaljne informacije o inicijativi i zadatku koji trebaju obaviti
 • osigurat će da sudionici imaju potrebna prava i dozvole za boravak u zemlji u koju su raspoređeni za vrijeme ukupnog trajanja aktivnosti
 • osigurat će da su sudionici Europskih snaga solidarnosti pokriveni odgovarajućim osiguranjem i da su obaviješteni o aranžmanima koji su uspostavljeni za osiguravanje njihove sigurnosti i dobrobiti
 • kod obavljanja stručnih aktivnosti osigurat će da se poštuju posebni uvjeti i koristi inicijative Europskih snaga solidarnosti u skladu s ugovorom o radu.

Za vrijeme angažmana na terenu:

 • sudionicima Europskih snaga solidarnosti pružat će potporu, nadzor i smjernice (za volonterske aktivnosti) ili pristup potpori i pomoći (za stručne aktivnosti) iskusnog osoblja
 • uzet će u obzir različite jezične i kulturne pozadine sudionika Europskih snaga solidarnosti i uspostaviti mjere kako bi se olakšala njihova integracija u lokalnu zajednicu u koju su raspoređeni
 • olakšat će komunikaciju s drugim sudionicima Europskih snaga solidarnosti koji su aktivni u istom području.

Nakon angažmana na terenu:

 • izdat će potvrdu svakom sudioniku Europskih snaga solidarnosti.

Načini odabira i angažiranja sudionika Snaga:

 • u trenutku kada organizacija može dati konkretnu ponudu za raspoređivanje trebala bi pristupiti portalu Europskih snaga solidarnosti kako bi pretražila bazu podataka i odabrala najprikladnije kandidate za predmetnu aktivnost
 • organizacija može odlučiti da će s kandidatom provesti razgovor kako bi saznala više o njegovu profilu i motivaciji.