Skip to main content

Europees Solidariteitskorps

De kracht van samen

Handvest van het Europees Solidariteitskorps

Organisaties die projecten voor het Europees Solidariteitskorps willen organiseren, moeten zich akkoord verklaren met het volgende handvest.

Handvest van het Europees Solidariteitskorps

Als deelnemende organisatie zullen wij:

 • duidelijk aangeven welke activiteiten relevant zijn voor het Europees Solidariteitskorps en erop toezien dat zij worden uitgevoerd in overeenstemming met dit handvest;
 • kandidaten van het Europees Solidariteitskorps selecteren en in dienst nemen volgens de beginselen van gelijke behandeling, gelijke kansen en non-discriminatie;
 • bij de inzet van leden van het Europees Solidariteitskorps rekening houden met hun ervaring en vaardigheden met het oog op hun persoonlijke, sociaal-educatieve en professionele ontwikkeling;
 • garanderen dat alle activiteiten plaatsvinden in veilige en waardige omstandigheden;
 • leden van het Europees Solidariteitskorps de voor hun taken noodzakelijke opleiding en ondersteuning bieden;
 • van de leden van het Europees Solidariteitskorps geen enkele financiële bijdrage of vergoeding vragen of verwachten;
 • leden van het Europees Solidariteitskorps, indien overeengekomen, tijdig de rechtmatige toelagen betalen;
 • bij het verwerken van persoonlijke gegevens van leden van het Europees Solidariteitskorps altijd de Europese en nationale wetgeving inzake gegevensbescherming in acht nemen;
 • de bijdrage van leden van het Europees Solidariteitskorps aan de activiteiten van de organisatie altijd voldoende publiciteit en erkenning geven;

voordat leden van het Europees Solidariteitskorps worden ingezet:

 • leden van het Europees Solidariteitskorps voldoende informatie over het initiatief en hun taken verstrekken;
 • ervoor zorgen dat leden van het Europees Solidariteitskorps voor de duur van het project rechtmatig mogen verblijven in het land waar de activiteiten plaatsvinden;
 • ervoor zorgen dat leden van het Europees Solidariteitskorps voldoende verzekerd zijn en op de hoogte zijn van de regelingen en voorzieningen voor hun veiligheid en welzijn;
 • bij beroepswerkzaamheden garanderen dat de arbeidsovereenkomst geen afbreuk doet aan de bijzondere voorwaarden en voordelen van het Europees Solidariteitskorps.

tijdens de inzet van leden van het Europees Solidariteitskorps:

na de inzet van leden van het Europees Solidariteitskorps:

Procedure voor de selectie en indienstneming van leden van het Europees Solidariteitskorps:

 • leden van het Europees Solidariteitskorps voldoende ondersteuning, toezicht en begeleiding (bij vrijwilligerswerk) of toegang tot ondersteuning en bijstand (bij werkprojecten) bieden van ervaren personeel;
 • rekening houden met de taal en culturele achtergrond van leden van het Europees Solidariteitskorps en het nodige doen om hun integratie in de gemeenschap waar ze werken, bevorderen;
 • contacten met andere leden van het Europees Solidariteitskorps die in de regio actief zijn, bevorderen;
  • ieder lid van het Europees Solidariteitskorps een certificaat van deelname overhandigen.
  • zodra een organisatie een concreet aanbod kan doen, moet zij via de website van het Europees Solidariteitskorps in de database op zoek gaan naar de meest geschikte kandida(a)t(en) voor de betrokken activiteiten;
  • om meer over hun profiel en motivatie te weten te komen, mag de organisatie kandidaten uitnodigen voor een gesprek.