Skip to main content

Corpul european de solidaritate

Împreună suntem puternici

Corpul european de solidaritate - Misiune și principii

Misiunea Corpului european de solidaritate

Corpul european de solidaritate urmărește să construiască o societate mai inclusivă, să sprijine persoanele vulnerabile și să caute soluții la provocările cu care se confruntă comunitățile. În acest sens, reunește tineri care vor să învețe, să ajute și să se dezvolte.

Principiile Corpului european de solidaritate

Persoanele reprezentând Corpul european de solidaritate aduc cu ele idei, convingeri și așteptări. Organizațiile participante trebuie să țină cont de nevoile lor, fiind responsabile de asigurarea unui cadru de primire bazat pe respect și încredere. În același timp, organizațiile participante la inițiativă alocă timp, energie și resurse pentru a propune activități de o calitate deosebită. Prin urmare, se așteaptă ca participanții din cadrul Corpului european de solidaritate să arate același respect față de comunitățile locale și oamenii pe care activitățile respective îi vizează în mod direct.

Aceste principii generale de conduită țin cont de marea varietate a participanților potențiali, a organizațiilor și a mediilor în care se desfășoară activitățile. Ele ar trebui adaptate la circumstanțele specifice fiecărei activități.

Tinerii care intenționează să se alăture Corpului european de solidaritate trebuie să citească acest document cu atenție. Participanții din cadrul Corpului european de solidaritate se angajează să respecte următoarele principii:

  • Participanții din cadrul Corpului european de solidaritate împărtășesc valorile solidarității, respectului față de demnitatea umană și drepturile omului și cred în promovarea unei societăți echitabile, bazate pe pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate.
  • Participanții din cadrul Corpului european de solidaritate se angajează să consolideze solidaritatea între oameni, respectându-le totodată cultura și tradițiile și fac eforturi pentru a construi o comunitate bazată pe responsabilități comune și sprijin reciproc.
  • Participanții din cadrul Corpului european de solidaritate sunt dornici să își aducă o contribuție semnificativă la viața societății și vor da dovadă de solidaritate, cooperare și înțelegere reciprocă.
  • Participanții din cadrul Corpului european de solidaritate nu trebuie să acționeze niciodată în așa fel încât să își pună în pericol viața proprie sau pe cea a altora.
  • Participanții din cadrul Corpului european de solidaritate trebuie să respecte regulile, structura organizatorică și practicile organizației de primire, ținând cont de faptul că acest cadru ar putea fi necesar pentru garantarea sănătății, siguranței și demnității persoanelor participante la proiect. Participanții din cadrul Corpului european de solidaritate trebuie, de asemenea, să respecte și legile aflate în vigoare în țara-gazdă.
  • Aderarea la Corpul european de solidaritate trebuie să fie întotdeauna alegerea voluntară a tinerilor, ei având dreptul de a se retrage din inițiativă. Participanții au dreptul de a refuza o ofertă a Corpului de solidaritate, fără ca acest lucru să le afecteze dreptul de a primi alte oferte în viitor.
  • Participarea la Corpul european de solidaritate nu implică plata vreunei taxe.
  • La sfârșitul activității, participanții au dreptul de a primi un certificat din partea Corpului european de solidaritate, care să confirme faptul că au participat la activitatea în cauză.
  • Când acceptă să se implice într-o activitate de voluntariat, participanții din cadrul Corpului de solidaritate semnează un contract de solidaritate cu organizația participantă, care detaliază condițiile de desfășurare a activității, în conformitate cu principiile Cartei Corpului european de solidaritate. În cazul proiectelor profesionale, contractul de angajare urmărește un scop similar.
  • Înainte de începerea activității și pe parcursul desfășurării acesteia, participanții din cadrul Corpului european de solidaritate primesc informații clare despre sarcinile care le revin și, dacă este cazul, formare adecvată și sprijin lingvistic.