Skip to main content

Det europæiske solidaritetskorps

Stærkere i fællesskab

Det europæiske solidaritetskorps – vores formålserklæring og principper

Det europæiske solidaritetskorps' formålserklæring

Det europæiske solidaritetskorps bringer unge sammen om at skabe et mere inkluderende samfund, støtte udsatte mennesker og løse samfundsmæssige udfordringer. Korpset giver mulighed for en inspirerende og berigende oplevelse for unge mennesker, som gerne vil hjælpe, lære og udvikle sig.

Det europæiske solidaritetskorps' principper

Deltagerne af det europæiske solidaritetskorps medbringer idéer, overbevisninger og forventninger. De deltagende organisationer skal være opmærksomme på dette, da de er ansvarlige for at sørge for et respektfuldt og tillidsfuldt værtsmiljø. Samtidig bruger de organisationer, der deltager i initiativet, en stor mængde tid, energi og ressourcer på at iværksætte aktiviteter af høj kvalitet. De bør derfor også kunne forvente, at deltagerne af solidaritetskorpset udviser den samme respekt for de lokalsamfund og de mennesker, der er direkte berørt af aktiviteterne.

Disse generelle adfærdsprincipper tager hensyn til de mange forskellige potentielle deltagere, organisationer og miljøer, som aktiviteterne kan gennemføres i. De bør tilpasses til de specifikke omstændigheder for hver aktivitet.

Unge, som har planer om at melde sig ind i det europæiske solidaritetskorps, skal læse dette dokument nøje. Som deltager i det europæiske solidaritetskorps, indvilger man at støtte følgende principper:

  • Deltagerne af solidaritetskorpset tilslutter sig værdierne solidaritet, respekt for menneskelig værdighed og menneskerettigheder samt troen på udbredelsen af et retfærdigt og ligestillet samfund præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling.
  • Deltagerne af solidaritetskorpset arbejder på at forbedre solidariteten mellem mennesker med respekt for deres kultur og traditioner og sigter mod opbyggelse af et samfund med fælles ansvar og gensidig støtte.
  • Deltagerne af solidaritetskorpset er villige til at give et meningsfyldt bidrag til samfundet og vil udvise solidaritet, samarbejdsånd og fælles forståelse.
  • Deltagerne af solidaritetskorpset må ikke handle på en måde, der kan bringe dem selv eller andre i fare.
  • Deltagerne af solidaritetskorpset skal overholde de regler, organisationsstrukturer og kutymer, der gælder i værtsorganisationen, og være opmærksom på, at dette også kan være nødvendigt for at respektere de involveredes personlige sundhed, sikkerhed og værdighed. Deltagerne af solidaritetskorpset skal også overholde de gældende love i værtslandet.
  • Deltagelse i det europæiske solidaritetskorps skal altid være de unges eget frivillige valg, og de kan frit vælge at trække sig fra initiativet. De har også ret til at afvise eventuelle tilbud om deltagelse i et projekt uden at det berører deres chance for at modtage andre tilbud på et senere tidspunkt.
  • Der skal ikke betales nogen form for gebyr for deltagelse i det europæiske solidaritetskorps.
  • Efter et projekt har deltagerne af solidaritetskorpset ret til et at modtage et bevis, der bekræfter deres deltagelse i en aktivitet med det europæiske solidaritetskorps.
  • Når en deltager af solidaritetskorpset accepterer frivillig deltagelse i en aktivitet, underskriver vedkommende en solidaritetskontrakt med den deltagende organisation, som beskriver vikårene for deres aktivitet, i overensstemmelse med principperne i chartret for det europæiske solidaritetskorps. Ved lønnede aktiviteter har ansættelseskontrakten et lignende formål
  • Inden aktiviteten påbegyndes og under ansættelsen skal deltagerne af det europæiske solidaritetskorps modtage klare oplysninger om de opgaver, de skal udføre, og hvis nødvendigt tilbydes passende uddannelse og sproglig støtte.