Skip to main content

Európai Szolidaritási Testület

A közösség ereje

Európai Szolidaritási Testület – küldetésünk és alapelveink

Az Európai Szolidaritási Testület küldetése

Az Európai Szolidaritási Testület közös színteret kínál a fiataloknak ahhoz, hogy egy befogadóbb, kiszolgáltatott embertársainkat felkaroló és a mindannyiunkat érintő kihívásokat jobban kezelő társadalom létrehozásán munkálkodjanak. Életre szóló tapasztalatokkal és értékes képességekkel gazdagodhatnak azok a fiatalok, akik késztetést éreznek magukban arra, hogy segítsenek másokon, új ismereteket és készségeket sajátítsanak el és fejlesszék önmagukat.

Az Európai Szolidaritási Testület alapelvei

Az Európai Szolidaritási Testülethez csatlakozó fiataloknak különböző elvárásaik és elképzeléseik lehetnek, és világnézeti meggyőződésük, beállítottságuk sem egyforma. A munkájukra számot tartó szervezeteknek ezt szem előtt kell tartaniuk, és olyan környezetet kell biztosítaniuk számukra, amely a tiszteleten és a bizalmon alapul. Ugyanakkor a kezdeményezésben részt vevő szervezetek is sok időt, energiát és erőforrást fordítanak arra, hogy tevékenységük magas színvonalú legyen. Ezért joggal elvárhatják a jelentkezőktől, hogy ők is hasonló tiszteletet tanúsítsanak a tevékenységük által közvetlenül érintett helyi közösségek és emberek iránt.

Ezeket az általános magatartási elveket annak figyelembevételével alakítottuk ki, hogy a szolidaritási projektekben részt vevő fiatalok és szervezetek sokfélék lehetnek, és projekttől függően a tevékenység közege is nagy eltéréseket mutathat. Ezért az itt ismertetett elveket minden esetben az adott tevékenység egyedi jellemzőihez kell igazítani.

Az Európai Szolidaritási Testülethez csatlakozni kívánó fiatalokat felkérjük, hogy gondosan olvassák el ezt a dokumentumot. Az Európai Szolidaritási Testület résztvevőinek el kell fogadniuk magukra nézve az alábbi elveket:

  • Az Európai Szolidaritási Testület résztvevői kikezdhetetlen értéknek tekintik a szolidaritást, valamint az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletét, és hisznek abban, hogy olyan társadalmat kell létrehozni, amelyben maradéktalanul érvényre jut a jog- és esélyegyenlőség, a pluralizmus, a diszkriminációmentesség, a tolerancia, az igazságosság és a szolidaritás;
  • Az Európai Szolidaritási Testület résztvevői arra törekednek, hogy előmozdítsák az emberek közötti szolidaritást, tiszteletben tartva ugyanakkor a különböző kultúrákat és hagyományokat, és olyan közösség kialakításán dolgoznak, amely a megosztott felelősségvállaláson és a kölcsönös segítségen alapszik;
  • Az Európai Szolidaritási Testület résztvevői érdemben hozzá kívánnak járulni a társadalom működéséhez, és munkájukat a szolidaritás, az együttműködési készség és a kölcsönös megértés szellemében végzik;
  • Az Európai Szolidaritási Testület résztvevői nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely veszélyt jelenthet másokra vagy saját magukra;
  • Az Európai Szolidaritási Testület résztvevőinek tiszteletben kell tartaniuk a fogadó szervezet szabályait, szervezeti felépítését és eljárásait, szem előtt tartva azt is, hogy erre a szabályozási, szervezeti és eljárási keretre a tevékenységekben részt vevő személyek egészségének, biztonságának és méltóságának megőrzése érdekében is szükség lehet. Az Európai Szolidaritási Testület résztvevőinek a fogadó ország hatályos jogszabályait is be kell tartaniuk;
  • A fiatalok saját akaratukból, önkéntesen csatlakoznak az Európai Szolidaritási Testülethez, és bármikor felmondhatják részvételüket. Jogukban áll elutasítani bármely, a testület tevékenységében való részvételre vonatkozó ajánlatot anélkül, hogy ez befolyásolná esélyüket arra, hogy a jövőben más ajánlatokat kapjanak;
  • Az Európai Szolidaritási Testület tevékenységében való részvétel nem jár semmiféle díjfizetési kötelezettséggel;
  • Miután tevékenységük véget ér, a résztvevők tanúsítványt kapnak, mely igazolja a projektben való részvételüket;
  • Önkéntes munkára való felkérés elfogadásakor az Európai Szolidaritási Testület résztvevői szolidaritási szerződést írnak alá az őket fogadó szervezettel. A szerződés az Európai Szolidaritási Testület alapokmányában foglalt elvekkel összhangban rögzíti a munkafeltételeket. Szakmai tevékenység esetében munkaszerződés megkötésére kerül sor hasonló célból;
  • A tevékenységet megelőzően és annak során mindvégig az Európai Szolidaritási Testület résztvevői világos tájékoztatást kapnak az általuk ellátandó feladatokról, és adott esetben megfelelő képzésben és nyelvi támogatásban részesülnek.