Skip to main content

Euroopan solidaarisuusjoukot

VAHVOJA YHDESSÄ

Euroopan solidaarisuusjoukot – toiminta-ajatus ja periaatteet

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta-ajatus

Euroopan solidaarisuusjoukot tuovat yhteen nuoria rakentamaan osallistavampaa yhteiskuntaa, tukemaan heikompia ja vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. Sen projektit ovat inspiroivia ja voimaannuttavia kokemuksia nuorille, jotka haluavat auttaa, oppia ja kehittyä.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteet

Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujat tuovat mukanaan ajatuksiaan, vakaumuksiaan ja odotuksiaan. Osallistuvien organisaatioiden on otettava nämä tarpeet huomioon, koska ne ovat vastuussa kunnioittavan ja luotettavan työympäristön luomisesta. Organisaatioiden on osoitettava runsaasti aikaa, energiaa ja resursseja laadukkaan toiminnan harjoittamiseen, minkä vuoksi ne odottavat, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujat osoittavat samaa kunnioitusta projektin kohteena olevia paikallisia yhteisöjä ja ihmisiä kohtaan.

Näissä yleisissä käytösperiaatteissa otetaan huomioon potentiaalisten osallistujien, organisaatioiden ja toimintaympäristöjen valtava kirjo. Niitä on sovitettava kulloistenkin toimintaolosuhteiden mukaan.

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin liittymistä suunnittelevien nuorten tulisi lukea tämä teksti huolellisesti läpi. Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistuja sitoutuu noudattamaan seuraavia periaatteita:

  • Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien arvoja ovat solidaarisuus ja ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioitus, ja he uskovat oikeudenmukaiseen ja tasavertaiseen yhteiskuntaan, jossa valitsee moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeus, solidaarisuus ja tasa-arvo;
  • Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujat pyrkivät lisäämään solidaarisuutta ihmisten välillä näiden kulttuureita ja perinteitä kunnioittaen, ja heidän tavoitteenaan on rakentaa yhteisvastuuseen ja keskinäiseen auttamiseen perustuva yhteisö;
  • Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujat ovat halukkaita antamaan merkityksellisen panoksen yhteiskuntaan ja he sitoutuvat osoittamaan solidaarisuutta, yhteistyöhalua ja keskinäistä ymmärrystä;
  • Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujat eivät saa toimia millään sellaisella tavalla, joka saattaisi asettaa muut tai heidät itsensä alttiiksi vahingoittumiselle;
  • Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien on noudatettava isäntäorganisaatiota ohjaavia sääntöjä, organisaatiorakenteita ja käytäntöjä sekä pidettävä mielessä, että tämä kehys voi olla tarpeen toimintaan liittyvien ihmisten henkilökohtaisen terveyden, turvallisuuden ja ihmisarvon kannalta. Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien on myös noudatettava isäntämaan voimassa olevia lakeja;
  • Euroopan solidaarisuusjoukkoihin liittymisen on oltava aina nuoren vapaaehtoinen valinta, ja he voivat vapaasti irtautua hankkeesta. Heillä on oikeus hylätä mikä tahansa solidaarisuusjoukkojen työskentelytarjous ilman että se vaikuttaisi heidän tuleviin mahdollisuuksiinsa saada tarjouksia;
  • Euroopan solidaarisuusjoukkoihin liittymiseen ei liity mitään maksuja;
  • osallistujat saavat työskentelynsä päätteeksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen todistuksen, joka vahvistaa heidän osallistumisensa toimintaan;
  • kun Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistuja hyväksyy työskentelytarjouksen, hän tekee osallistuvan organisaation kanssa Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamiskirjan periaatteiden mukaisen solidaarisuussopimuksen, joka sisältää työskentelyn ehdot. Jos kyseessä on ammatillinen projekti, työsopimus ajaa saman asian;
  • Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistuja saa ennen toiminnan aloittamista ja sen kuluessa selkeät tiedot suoritettavista tehtävistä sekä tarpeen mukaan koulutusta ja kielellistä tukea.